Қаржылық есептілігі

«Қазконтент» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қоғам Жарғысының 114, 122-тармақтарына сәйкес 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілікті жариялап отыр.

 Қоғамның бір жай акциясына дивидент мөлшері 5 (бес) теңге 97 тиын (дивиденттерді есептеу күніне Қоғамның жай акциялар саны – 534 607 дана). 

3 193 320 (үш миллион жүз тоқсан үш мың үш жүз жиырма) теңге       17 тыин мөлшеріндегі Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне дивидендтер 2019 жылдың 16 маусым күні төленген.

Қаржылық есептілігі 2018 (PDF)

«Қазконтент» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қоғам Жарғысының 114, 122-тармақтарына сәйкес 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілікті жариялап отыр.

Қоғамның бір жай акциясына дивидент мөлшері 6 (алты) теңге 29 тиын (дивиденттерді есептеу күніне Қоғамның жай акциялар саны – 504 375 дана). 

3 170 550 (үш миллион жүз жетпіс мың бес жүз елу) теңге мөлшеріндегі Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне дивидендтер 2018 жылдың 18 маусым күні төленген.

Қаржылық есептілігі 2017 (PDF)