USD 317.26 EUR 334.36 RUB 5.47
استانا:

ٴبىز تۋرالى

baq.kz اقپاراتتىق اگەنتتىگى مەملەكەتتىك ٴتىلدىڭ ٴورىسىن كەڭەيتۋ جانە تىلدەردى قولدانۋ مەن دامىتۋدىڭ 2011-2020 جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا 2010 جىلدىڭ قاراشا ايىندا قۇرىلعان.

ماقساتى – ينتەرنەت جەلىسىندە قازاق ٴتىلدى باق-تىڭ ىقپالىن كۇشەيتۋ جانە بارلىق قازاق ٴتىلدى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا ٴبىر عانا سىلتەمەمەن قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ورتاق الاڭ قۇرۋ، قازاق تىلىندەگى كونتەنتتىڭ كولەمى مەن ساپاسىن، ٴقازاقتىلدى وقىرماننىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ.

پورتالداعى 10 ارنايى جوبادا، 5 ارنايى ٴبولىم مەن 25 ايداردا كۇندەلىكتى الەمدەگى جانە قازاقستانداعى جاڭالىقتار ۇسىنىلادى.

baq.kz-تە ەلىمىزدىڭ قازاق تىلىندەگى 91 گازەت، 14 جۋرنال سايتتارى جانە 301 ەلەكتروندى باق سايتتارىنا سىلتەمەلەر توپتاستىرىلعان، سونداي-اق پورتال قولدانۋشىلارى 6 راديو مەن 15 تەلەارنانى ونلاين جۇيەسىندە پايدالانا الادى.

«ايماقتىق باق» بولىمىندە سايتتارى جوق 275 گازەتتىڭ جەكە پاراقشالارى اشىلىپ جۇمىس ىستەۋدە.

«بلوگتار» بولىمىندە 400-گە جۋىق بلوگشى ينتەرنەت-كۇندەلىكتەرىن اشىپ، ٴوز شىعارماشىلىقتارىن وقىرمان قاۋىمنىڭ نازارىنا ۇسىنۋدا.

سونداي-اق، قازاقستاندىق «مادەني ورتالىقتار» اتتى ٴبولىم اشىلىپ، قازاقستاندىق مۋزەيلەر مەن تەاترلارعا، باسقا دا مادەني ورتالىقتارعا تەگىن نەگىزدە پاراقشا اشىپ بەرىپ، اقپارات تاراتۋدا.

پورتالدا شەتەلدەگى قازاق دياسپورالارىنىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتيتىن «جاھان قازاقتارى»، مۇراعاتتارداعى قۇندى دەرەكتەردى جارىققا شىعاراتىن «اسىل قازىنا» بولىمدەرى جۇمىس ىستەيدى.

سونىمەن قاتار «كوزقاراس» جانە «سولاي دە» ايدارلارى اشىلىپ، وندا قوعام اراسىندا ەسىمى تانىمال تۇلعالاردىڭ شىعارماشىلىعى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى تانىمال بلوگەرلەردىڭ ٴار كۇنگى جارقىن پىكىرلەرى جاريالانادى.

2014 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سايت award.kz ۇلتتىق ينتەرنەت بايقاۋىنىڭ «ماسس-مەديا» نوميناسياسىندا ٴىىى ورىندى يەمدەندى.

ەسكەرتۋ!

baq.kz سايتىندا جاريالانعان اۆتورلىق ماتەريالداردىڭ بارلىق قۇقىقتارى قورعالعان جانە اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مەنشىگى بولىپ تابىلادى. كوشىرىپ باسۋ رەداكسيانىڭ رۇقساتىمەن جۇزەگە اسادى. ماتەريالدى كوشىرىپ باسۋ كەزىندە baq.kz سايتىنا توتە سىلتەمە كورسەتۋ تالاپ ەتىلەدى.

سايتتا جاريالانعان وقىرمان حاتتارى مەن جەكە اۆتور ماقالالارىنىڭ مازمۇنى رەداكسيانىڭ كوزقاراسىن بىلدىرمەيدى