USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

جارىستا ايانىپ قالماسىمىز انىق – الەم چەمپيونى

فوتو: gazeta.ru

ۋنيۆەرسيادا ويىندارىنىڭ ٴوز ەلىمىزدە، «مەدەۋ» مۇز ايدىنىندا ٴوتۋى بىزگە كۇش بەرەدى. سوندىقتان الەمدىك جارىستا ايانىپ قالماسىمىز انىق. بۇل تۋرالى 2010 جىلعى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم چەمپيونى ەكاتەرينا ايدوۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«ۋنيۆەرسيادا ماڭىزدىلىعى جونىنەن وليمپيادا ويىندارىنان كەم تۇسپەيدى. سونداي-اق، ٴدۇبىرلى دودانىڭ ٴوز ەلىمىزدە، «مەدەۋ» مۇز ايدىنىندا ٴوتۋى بىزگە كۇش بەرەدى. سەبەبى، بۇل مۇز ايدىندا كوپتەگەن رەكورد ورناتىلعان بولاتىن. سوندىقتان وسى الەمدىك جارىستا ايانىپ قالماسىمىز انىق. ۋنيۆەرسياداعا كونكيمەن جۇگىرۋدەن ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى ليۋدميلا پروكاشەۆا جانە باپكەر ۆاديم سايۋتين دايىنداپ جاتىر»، - دەدى ول.

سونىمەن قاتار، قىسقى ۆانكۋۆەر جانە سوچي وليمپياداسىنا قاتىسقان تاجىريبەلى سپورتشى ەكاتەرينا ايدوۆا بۇگىنگى تاڭدا الەمدىك جارىسقا دايىندالىپ جاتقانىن اتاپ ٴوتتى.

«ٴ28-شى قىسقى ۋنيۆەرسيادا ويىندارىنان بولەك ٴبىز حالىقارالىق جارىستارعا دا قاتىسامىز. بۇگىنگى تاڭدا كونكيمەن جۇگىرۋدەن الەم كۋبوگىنا دايىندالىپ جاتىرمىن. حالىقارالىق جارىستىڭ ٴ3-شى كەزەڭى ەكى كۇننەن سوڭ استانادا وتەدى. مىنە، وسى جارىسقا جاتتىقتىرۋشىممەن قىزۋ دايىندىق ۇستىندەمىن»، - دەدى ەكاتەرينا ايدوۆا.

سونداي-اق، 2010 جىلعى الەم چەمپيونى ەلىمىزدە سپورتشىلار ٴۇشىن حالىقارالىق دارەجەدەگى وقۋ جاتتىعۋ بازاسىنىڭ قالىپتاسقاندىعىن ەرەكشە اتاپ ٴوتتى.

«ٴبىزدىڭ جاتتىعۋ بازامىز «الاۋ» مۇز ايدىنىندا ورنالاسقان. مۇز ايدىنىنداعى مۇزدىڭ ساپاسى وتە جوعارى. وسى ٴۇشىن وتاندىق ماماندارعا العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى»، - دەپ تۇيىندەدى ٴسوزىن قازاقستاندىق سپورتشى.

ايتا كەتەيىك، الماتىدا وتەتىن ٴ28-شى قىسقى ۋنيۆەرسيادا ويىندارىنىڭ باستالۋىنا 60 كۇن قالدى. ٴدۇبىرلى دودا 2017 جىلدىڭ 29 قاڭتارى مەن 8 اقپانى ارالىعىندا وتەدى. سايىستا سپورتتىڭ 12 تۇرىنەن 86 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي