USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

ەلوردانىڭ ونكولوگيالىق ورتالىعىندا اشىق ەسىك كۇندەرى ٴوتىپ جاتىر

12-22 قازان ارالىعىندا ەلوردادا بۇكىلالەمدىك ٴسۇت بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى جونىندە اقپاراتتاندىرۋ كۇنىنە ارنالعان ٴسۇت بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگىنىڭ الدىن الۋ ونكۇندىگى ٴوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى astana.gov.kz.

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ستاتيستيكاسى كورسەتىپ وتىرعانداي، بۇگىنگى كۇنى ادامدار قاتەرلى ىسىك اۋرۋلارىنان ٴجيى كوز جۇمادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ٴسۇت بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى قازاقستاندا جانە بۇكىل الەمدە ايەلدەر اراسىنداعى ولىم-جىتىمگە الىپ كەلەتىن ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ قۇرىلىمىندا الدىنعى ورىندا تۇر.

«وسى شارانىڭ شەڭبەرىندە ٴبىز قاتەرلى ىسىك الدىنداعى اۋرۋلاردى انىقتاۋ جانە الدىن الۋ جونىندەگى سكرينينگتەردەن، الدىن الۋ تەكسەرۋلەرىنەن ۋاقىتىندا ٴوتىپ تۇرۋ قاجەتتىلىگىنە قوعامنىڭ جانە حالىقتىڭ نازارىن اۋدارعىمىز كەلەدى. سوڭعى ٴۇش جىلدا استانادا وسى ىندەتپەن اۋىرۋ كورسەتكىشى ارتقان، اۋرۋ قۇرىلىمى جونىنەن ەلوردا ٴبىرىنشى ورىندا بولسا، ٴولىم-جىتىم بويىنشا - ٴۇشىنشى ورىندا. جىل سايىن ٴبىز حالىقتىڭ ماقساتتى توپتارى ٴۇشىن سكرينينگتەر وتكىزەمىز، اتالعان توپتارعا 50 جاستان اسقان ايەلدەر جاتادى، ولار اۋرۋ بەلگىلەرىنىڭ انىقتالۋ-انىقتالماۋىنا قاراماستان، ٴاربىر ەكى جىل سايىن الدىن الۋ تەكسەرىستەرىنەن ٴوتىپ وتىرۋعا ٴتيىس»، - دەپ ٴمالىم ەتتى استانا قالاسىنىڭ ونكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ ۇيىمداستىرۋ-ادىستەمەلىك جۇمىس جونىندەگى باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى باعداش مۇستافينا.

قازىرگى ۋاقىتتا قالادا تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا ونكولوگ دارىگەرلەردەن تەگىن تەكسەرۋدەن وتۋگە بولاتىن 11 ەمحانا جانە 9 ىشكى اۋديت قىزمەتى جۇمىس ىستەيدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدە جىل سايىن 400 مىڭعا جۋىق ناۋقاس ايەل انىقتالادى، ال ەلوردادا انىقتالاتىن ناۋقاس ايەلدەردىڭ سانى 250-300-گە جەتەدى. قاۋىپ-قاتەر توبىنا 50-60 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەر كىرەدى. اۋرۋعا ٴجيى سەبەپ بولاتىن جاعدايلارعا گەنەتيكالىق تۇقىم قۋالاۋشىلىق، سترەسس، گورمونالدىق بۇزىلۋ، ەرتە جۇكتىلىك، ەرتە تۇسىك جاساۋ جانە بەي-بەرەكەت جىنىستىق قاتىناس سياقتى جاعدايلار جاتادى، دەيدى ونكولوگتار.

سونىمەن بىرگە، دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى كۇنى اۋرۋدى ەرتە انىقتاۋدىڭ جانە ەمدەۋدىڭ جاڭا جانە يننوۆاسيالىق ادىستەرى ەنگىزىلگەن. ال دارىگەر كومەگىنە ۋاقىتىندا جۇگىنگەن جاعدايدا اۋرۋدان تولىقتاي ايىعۋعا مۇمكىندىك بار. ونكولوگيالىق ورتالىقتا كلينيكالىق كەزەڭگە دەيىنگى ەرتە كەزەڭدە ىسىكتى انىقتاۋعا ارنالعان ستەرەوتاكسيالىق بيوپسيا، سونداي-اق، ۆاكۋۋمدىق اسپيراسيالىق بيوپسيا قولدانىلادى، سوڭعىسىنىڭ كومەگىمەن ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋدىڭ باقىلاۋىمەن كىشى كولەمدى ىسىكتەردى جويۋعا بولادى، دەيدى ورتالىق ماماندارى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي