USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنان سۋمەن قامتۋعا 17،9 ملرد تەڭگە تارتىلدى – ق.بيشىمبايەۆ

فوتو: BNews.kz

حالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنان ەلىمىزدى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە 17،9 ملرد تەڭگە بولىنگەن. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ٴمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«اقبۇلاق» جوباسى جۇزەگە اسىرىلعان 2011-2015 جىلدار ارالىعىندا ورتالىق سۋ جۇيەسىمەن قامتۋ قالالاردا 5 %-عا، اۋىلداردا 9%-عا دەيىن ٴوستى. ورتالىق سۋ بۇرۋ جۇيەسى قالالاردا – 8%، اۋىلداردا 2،2% ۇلعايدى. سۋ قۇبىرلارىنىڭ توزۋى 6،1 %-عا تومەندەدى.وسى ماقساتقا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 396،7 ملرد تەڭگە ٴبولىندى. اۋىلدار مەن قالالاردا سۋ بۇرۋ جۇيەسى سالاسىندا 1393 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. «نۇرلى جول» جانە وڭىرلەردى دامىتۋ باعدارلامالارى ارقىلى 75 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ٴۇشىن 62،1 ملرد تەڭگە ٴبولىندى. حالىقارالىق قارجى جانە وزگە دە رەسۋرستاردى تارتۋ تەتىكتەرى ەنگىزىلدى. بۇگىنگى تاڭدا xالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنان 17،9 ملرد تەڭگە تارتىلدى»،- دەيدى ق.بيشىمبايەۆ.

مينيستر ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى ەلىمىزدىڭ 4 ايماعىندا سۋ ارنالارىن سالۋعا قارجى بولەتىنىن ايتتى.

«كوممۋنالدىق جانە جەكەمەنشىك سۋ ارنالارى xالىقارالىق قارجى ۇيىمدارىنان اقشا تارتۋ جانە ۇلتتىق قوردان قارجىلاندىرۋ ارقىلى ىسكە اسىرىلادى. بۇل جۇمىس كەلەسى جىلى دا جالعاسادى. بۇگىنگى تاڭدا ەۋروپا قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى كەلىسىمدەرگە قول قويعان 4 سۋ ارناسىنىڭ جوباسىن دايىنداپ جاتىرمىز. ولار: قوستاناي، كوكشەتاۋ، سەمەي، وسكەمەن سۋ ارنالارى. قالاداعى سۋ ارنالارىن بيۋدجەتتەن تىس قارجىلاندىرۋ كوزدەرىن قۇرۋ ٴۇشىن قازاقستاننىڭ دامۋ ينستيتۋتتارى، «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى xولدينگىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋ ۇسىنىلادى»، -دەيدى مينيستر.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي