USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

ماسكەۋدە ەاەو-نىڭ ورتاق ەلەكتر ەنەرگياسى، كولىك جانە اگرارلىق نارىعىنىڭ دامۋ كەلەشەگى تالقىلاندى

فوتو: primeminister.kz

ماسكەۋدە قر پرەمەر-مينيسترىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى اسقار ٴماميننىڭ توراعالىعىمەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا كەڭەسىنىڭ (ەەك) وتىرىسى ٴوتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz primeminister.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

وتىرىستىڭ كۇن ٴتارتىبى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ٴارى قاراي دامۋىنا قاتىستى 48 ماسەلەنى قۇرادى.

وتىرىس بارىسىندا ەاەو-نىڭ حالىقارالىق قىزمەتى، ورتاق ەلەكتر ەنەرگياسى نارىعىن قالىپتاستىرۋ، كولىك ساياساتىن دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.

ۇندىستانمەن، سينگاپۋرمەن، وڭتۇستىك كورەيامەن جانە مىسىرمەن ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋعا اكەلەتىن ۋاقىتشا كەلىسىمگە قول قويۋ تۋرالى كەلىسسوزدەردى باستاۋ تۋرالى شەشىمدەر ماقۇلداندى.

ەاەو-نىڭ ورتاق ەلەكتر ەنەرگياسى نارىعىن قالىپتاستىرۋ باعدارلاماسى ماقۇلداندى. ورتاق نارىق ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋاتپەن ەركىن ساۋدا ٴۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساپ، كەمسىتىلمەيتىن نەگىزدە سەرىكتەس ەلدەردىڭ ينفراقۇرىلىمىنا رۇقسات الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

ۇيلەستىرىلگەن كولىك ساياساتىن ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى مەن كەزەڭدەرى بەكىتىلگەن. اتالعان قۇجاتتىڭ قابىلدانۋى ەاەو اياسىندا كولىك كەڭىستىگىنىڭ ٴبىرىڭعاي نارىعىن جانە كولىك قىزمەتتەرىنىڭ ورتاق نارىعىن ٴارى قاراي قالىپتاستىرۋعا جانە دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتالعان ماسەلەلەردى بيىل 26 جەلتوقساندا، ماسكەۋدە جوعارعى ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىلارى قاراستىراتىن بولادى.

وتىرىس بارىسىندا، سونداي-اق، تەحنيكالىق رەتتەۋ سالاسىندا ٴبىرقاتار شەشىمدەر قابىلداندى. ەاەو اۋماعىندا اينالىمعا شىعارىلاتىن مينەرالدى تىڭايتقىشتارعا، سونىمەن قاتار ولاردى ساقتاۋ، تاسىمالداۋ جانە تاڭبالاۋ ۇدەرىستەرىنە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ورناتۋ ماقساتىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ «مينەرالدى تىڭايتقىشتارعا قويىلاتىن تالاپتار تۋرالى» تەحنيكالىق رەگلامەنتى قابىلداندى.

كارانتيندىك-فيتوسانيتارلىق باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدى رەتتەۋگە قاتىستى ٴبىرقاتار شەشىمدەر قابىلداندى: ەاەو-نىڭ كەدەندىك شەكاراسىندا كارانتيندىك فيتوسانيتارلىق باقىلاۋدى (قاداعالاۋدى) جۇزەگە اسىرۋ ٴتارتىبى تۋرالى ەرەجە، وسىمدىكتەر كارانتينىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ٴبىرىڭعاي كارانتيندىك فيتوسانيتارلىق تالاپتارى، ەرەجەلەرى مەن نورمالارى، ەاەو-نىڭ كارانتيندىك نىساندارىنىڭ ٴبىرىڭعاي ٴتىزىمى بەكىتىلدى.

ەاەو اياسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى وسىمدىكتەرى تۇقىمدارىنىڭ اينالىمى تۋرالى كەلىسىم ماقۇلداندى. اتالعان قۇجات تۇقىمداردىڭ ورتاق نارىعىن دامىتۋعا، ٴوزارا ساۋداداعى كەدەرگىلەردى جويۋعا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى وسىمدىكتەرى تۇقىمدارىنىڭ اينالىمىنا قاتىستى قۇقىقتىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە باعىتتالعان.

جالپى، ەەك كەڭەسى وتىرىسىنىڭ قاتىسۋشىلارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ٴارى قاراي دامۋىنا باعىتتالعان، ٴوزارا ٴتيىمدى شەشىمدەرگە قول جەتكىزگەن كوپتەگەن ماسەلەلەردى تالقىلادى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي