USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

ەلوردا جاستارى تەڭگە تاريحىمەن تانىستى

بۇگىن قارجى سالاسىنىڭ وكىلدەرى ەلوردا مەكتەپتەرىنىڭ وقۋشىلارى جانە ستۋدەنتتەر ٴۇشىن ينتەراكتيۆتى ٴدارىس وتكىزدى. كەزدەسۋ ەل ەكونوميكاسىنىڭ باستى اتريبۋتى – ۇلتتىق ۆاليۋتاعا ارنالىپ، قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلدى.

تىڭداۋشىلارعا كۋپيۋرا جانە مونەتا تۇرىندەگى تەڭگەنىڭ تاريحى، اتاۋى، سيمۆولدىڭ سيپاتى جانە باسقا دا الەمدىك ۆاليۋتالار تۋرالى اڭگىمەلەندى.

«مەن بالالارعا ٴبىزدىڭ اقشا جۇيەسىنىڭ قالىپتاسۋ تاريحىن باياندادىم، ولارمەن ٴوز بىلگەنىمدى ايتىپ، بولاشاقتا ۆاليۋتانىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى، بۇل باعىتتاعى قيىندىقتار قالاي شەشىلەتىنىن جانە قر ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا بىرلىگىنىڭ تۇراقتىلىعى، ورنىقتىلىعى بويىنشا مىندەتتەردى شەشۋ ٴۇشىن قانداي شارا قابىلداپ جاتقانىن جەتكىزدىم. اقشا تەورياسى وتە قىزىق عىلىم، اقشا ماكروەكونوميكالىق كاتەگوريا عانا ەمەس، ول ٴاربىر ۇيگە كىرەدى، ول ادامداردىڭ ومىرىمەن، كاسىپورىندارمەن، مەملەكەتپەن بايلانىستى. سوندىقتان بۇگىنگى جاستار ول تۋرالى بىلۋگە ٴتيىس»، - دەپ ٴمالىم ەتتى ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، قازاق ەكونوميكا، قارجى جانە حالىقارالىق ساۋدا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «بانك ٴىسى» كافەدراسىنىڭ دوسەنتى الماگۇل جۇمابەكوۆا.

سونداي-اق، ٴدارىس بارىسىندا بالالار ٴبىلىم سالاسىنا مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلەتىن قولداۋ شارالارىمەن تانىستى.

«ەگەر وقۋعا اقشا بولماسا، ٴبىلىم نەسيەلەرى بار. مىسالى، ادام ٴبىراز ۋاقىت وقىپ، ودان ارى تولەۋگە قابىلەتسىز بولسا، مەملەكەتتىڭ كەپىلدىگىمەن نەسيە بەرىلەدى، پايىزدىق مولشەرلەمەسى الدەقايدا تومەن جانە نەسيەلەۋ مەرزىمى 10 جىلعا دەيىن»، - دەيدى قر بعم قارجى ورتالىعى اق مەنەدجەرى الپامىس ساتىبالدين.
ٴدارىستى اكىمدىكتىڭ «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى ۇيىمداستىردى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي