USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

اقتوبەلىك اسكەري قىزمەتكەرلەر دونور بولدى

فوتو: автор

اقتوبە وبلىستىق جانە قالالىق قورعانىس ىستەرى جونىندەگى ۆەدومستۆو قىزمەتكەرلەرى دونور بولدى. وتىزدان استام اسكەري قىزمەتكەر كەزەك-كەزەگىمەن وبلىستىق قان ورتالىعىنا بارىپ، تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اكسياعا ٴۇن قوستى. «25 يگى ٴىس» اكسياسى كەزىندە دونور بولعان وفيسەرلەر اراسىنان سيرەك كەزدەسەتىن قان توبى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

اقتوبە وبلىستىق قان ورتالىعى ستۋدەنتتەر، ٴىرى كومپانيا جۇمىسشىلارى مەن ٴبىلىم بەرۋ، مەديسينا ۇيىمدارىندا ٴتۇرلى اكسيانى ٴجيى ۇيىمداستىرادى. ٴتىپتى، ارنايى شاقىرتۋلارعا بارىپ، جۇمىس ورنىن تاستاپ كەتە المايتىن قىزمەتكەرلەردىڭ قان توبىن انىقتاپ، ولارعا دونور بولۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى ٴارى قان بانكىن تولتىرادى.

«تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعىنا وراي قالالىق، وبلىستىق قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتىنىڭ 30-دان استام قىزمەتكەرى قان تاپسىرۋعا شەشىم قابىلدادى. ٴبىزدىڭ ارامىزدا 2-3 تۇراقتى دونور بار. ولار جىلىنا بىرنەشە رەت كەلىپ، قان تاپسىرىپ وتىرادى. اكسيا كەزىندە اسكەري قىزمەتكەرلەرگە انىقتاما بەرىلدى. زاڭعا سايكەس ولار ٴبىر كۇن دەمالىس الا الادى. تاڭداۋ بار. ولار قان تاپسىرعان كۇنى تىنىعا الادى، كەيبىرى ەڭبەك دەمالىسىنا قوسىپ الۋعا شەشىم قابىلدادى»،- دەيدى وبلىستىق قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ادىلبەك قۇلتايەۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، قان تاپسىرىپ، دونور بولۋ يگىلىكتى ٴىس جانە اسكەري قىزمەتكەرلەر ەل تىنىشتىعىن كۇزەتىپ، قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جولىندا، بەيبىت كۇنى كومەك بەرۋدە بار كۇش-جىگەرىن سالادى.

اقتوبە وبلىستىق قان ورتالىعىندا قان قورى تولىق. دەگەنمەن تەرىس رەزۋستى ٴى، ٴىى، ٴىىى جانە ٴىv قان توبىنا قاجەتتىلىك سەزىلەدى. سەبەبى، وڭىردەگى اۋرۋحانالاردان كۇنىنە 50 سۇرانىس تۇسەدى. كوبى جول-كولىك وقيعاسى مەن جوسپارلى كۇردەلى وپەراسيالارعا قان الادى.

«قان جەتكىلىكتى. كۇن سايىن ورتالىققا تۋىسىنا قان تاپسىراتىن ادامدار كەلەدى. تۇراقتى دونورلارىمىز دا بار. قان تاپسىرعان ادام 4 ايدان كەيىن كەلىپ، قايتا قان تاپسىرۋىنا بولادى. سول ۋاقىت ارالىعىندا قان قۇرامى تولىق تەكسەرىلىپ، قۇيۋعا جارامدى، جارامسىزدىعى ناقتى انىقتالادى. بىزدە قان 3 جىل بويى ساقتالادى»،- دەيدى وبلىستىق قان ورتالىعى، قان دايىنداۋ ٴبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ايدا سابىروۆا.

التىناي ساعىندىقوۆا

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي