USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

رانت مۇشەلەرى «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ جاماعاتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى

استانا قالاسىنداعى «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ جاماعاتى بەلگىلى يسلامتانۋشى عالىمدارمەن جۇزدەسىپ، عيبراتتى ۋاعىزدان سۋسىنداپ قايتتى. اتالمىش كەزدەسۋگە ارنايى شاقىرىلعان راتت مۇشەلەرى – قمدب جالپى جانە جاستار ٴىسى ٴبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى التىنبەك ۇتىسحان ۇلى مەن قر ٴدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگىنىڭ ٴدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ ٴدىنتانۋ ساراپتاماسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى، تەولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى بالعابەك مىرزايەۆ مەشىت جاماعاتىنا تەرىس اعىمدار مەن ولاردان ساقتانۋ جولدارى جايلى ٴسوز قوزعاپ، باسقا دا تۇيتكىلدى تاقىرىپتار بويىنشا وي تولعادى.

تەرىس اعىم سيپاتتارى مەن ولاردىڭ جۇمىس ىستەۋ تەتىكتەرى جايلى، تۇپكى ماقساتتارى مەن بۇرىس باعىتتارى جايلى كەڭىنەن كوسىلگەن بالعابەك مىرزايەۆ ناسيحاتى مەشىت جاماعاتى ٴۇشىن قۇندى دەرەكتەر بولدى. سونداي-اق، تەولوگ عالىم جۇمىس بارىسىندا تەرىس اعىمنىڭ شىرماۋىنا اربالىپ، قاتەلەسكەنىن كەش تۇسىنگەن ازاماتتارمەن وتكىزگەن كەزدەسۋلەرىنەن مىسال كەلتىرىپ، ولاردىڭ وزەكجاردى وكىنىشتەرىنەن حاباردار ەتتى.

تاقىرىپتى تولىقتىرا تۇسكەن التىنبەك ۇتىسحان ۇلى مەشىت جاماعاتىنا ناعىز جيھادتى بوتەن ەلدەگى بۇلىك-سوعىستان ەمەس، ٴبىلىم-عىلىم سالاسىنان ىزدەۋ كەرەكتىگىن تۇشىمدى دالەلدەرىمەن ٴتۇسىندىرىپ بەردى. قۇلشىلىققا دەن قويىپ، ٴبىلىمىن بىلىكتى مەشىت ۇستازدارىنان شىڭداعان جاستاردىڭ تەرىس اعىمداردىڭ شىرماۋىنا ىلىكپەيتىنىن ىلگە تيەك ەتكەن التىنبەك ۇتىسحان ۇلىنىڭ ۋاعىزى ٴدىني ساۋاتتىلىق ۇندەۋمەن اياقتالدى.

muslim.kz

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي