USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

ٴدىن ىستەرى ٴمينيسترى جاستارمەن كەزدەستى

بۇگىن استانا قالاسىندا ۇشكۇندىك رەسپۋبليكالىق فورۋم اياسىندا ٴدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام ٴمينيسترى ن.ەرمەكبايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «دۋمان» ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا دەلەگاتتارعا ارنالعان مادەني ٴىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى.

كەزدەسۋگە دەلەگاتتاردىڭ ىشىنەن 2016 جىدىڭ باسىنان باستاپ قازاقستانننىڭ وبلىس ورتالىقتارى مەن استانا جانە الماتى قالالارىندا سايلانىپ الىنعان بەلسەندى، شىعارماشىل، جۇمىسشى، عالىم جاستار مەن رەسپۋبليكالىق جاستار ۇيىمدارى مەن قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

دەلەگاتتارعا ارنالعان بوۋلينگ، تەننيس، تيمبيلدينگ بويىنشا كونكۋرستار، سونداي-اق، كونسەرتتىك شوۋ-باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلدى. جەڭىمپازدارعا ەستەلىك سىيلىقتار ۇسىنىلدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، اعىمداعى جىلدىڭ 30 قاراشاسى مەن 1 جەلتوقسانى ارالىعىندا استانا قالاسىندا قازاقستاننىڭ 25 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان رەسپۋبليكالىق جاستار فورۋمى وتەدى.

فورۋمنىڭ باعىتى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىل ىشىندە جاستار مەن جاستار ساياساتىنىڭ جەتكەن جەتىستىكتەرىن كورسەتۋ، قازاقستاندىق جاستاردىڭ «قازاقستان - 2050» ستراتەگياسىنىڭ مىندەتتەرىنە جەتۋ جولىندا جۇمىلدىرۋ، ماڭگىلىك ەل قۇندىلىقتارى اياسىندا جاستاردى بىرىكتىرۋ.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي