USD 319.19 EUR 339.01 RUB 5.5
استانا:

قازاقستاندا بيزنەس اشىپ، ونى دامىتاتىن جاستاردىڭ التىن بۋىنى ٴوسىپ كەلەدى -  ن. نازاربايەۆ 

استاناداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ٴوتىپ جاتقان جاستار فورۋمىندا ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ بيزنەس اشىپ، ونى دامىتۋعا نيەتتى جاستاردىڭ تالانتتى بۋىنى ٴوسىپ كەلە جاتقانىن ماقتانىشپەن ايتتى، دەيدى baq.kz ٴتىلشىسى.

"ٴقازىر قازاقستاندا كاسىپ اشىپ، ونى دامىتۋعا نيەتتى جاستاردىڭ التىن بۋىنى ٴوسىپ كەلەدى. يندۋستريالدى-يننوۆاسيالىق دامۋ باعدارلاماسىنىڭ بيىل التىنشى جىلىن قورىتىندىلادىق. العاشقى بەس جىلدىقتا 1000-نان استام كاسىپورىن اشىلدى. ەندى ەكىنشى بەس جىلدىقتا تاعى 300-400 جۇمىس ورىنى اشىلادى"، - دەدى ەلباسى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ جاستاردىڭ جەكەشەلەندىرۋ پروسەسىە قاتىسۋى ٴۇشىن بارلۆق اۋدان اكىمدەرى قولداۋ كورسەتۋ كەرەكتىگىن ايتتى.

"ٴىرى كاسىپورىننىڭ قاسىنا شاعىن كاسىپورىندار شوعىرلانۋى كەرەك. زاماناۋي كاسىپورىندار شاعىن كاسىپورىنداردان قۇرىلادى. شاعىن جانە ورتا بيزنەس وكىلدەرى ٴىرى كاسىپورىندارعا سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ كەرەك. ٴقازىر جەكەشەلەندىرۋ پروسەسى ٴجۇرىپ جاتىر. اكتيۆتەردى باسقالارعا بەرۋمەن اۋدان اكىمدەرى اينالىسىپ جاتىر. بۇل پروسەسكە جاستار قاتىسۋى قاجەت. والرعا اۋدان اكىمدەرى كومەكتەسسىن"، -دەدى ن.نازاربايەۆ.

ايتا كەتەيىك، فورۋمعا ەلىمىزدىڭ ٴبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، كاسىپكەرلىك، مادەنيەت، سپورت سالالارىنىڭ 1000-نان استاس بەلسەندى جاستارى قاتىسۋدا. ەلباسى جاستاردى بۇگىنگى مەرەكەمەن قۇتتىقتادى. ٴتىپتى ەلباسى جاستاردىڭ كوڭىلىن كوتەرۋ ٴۇشىن ولارعا ٴازىل دە ايتىپ بەردى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي