USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

قر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا قىرعىز ادەبيەتتەرى ورتالىعى اشىلدى

فوتو: Ұларбек Дәлейұлы

بۇگىن قر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا قىرعىز مادەنيەتى جانە ادەبيەتى كۇنى ٴوتىپ، وسىناۋ مادەني كۇن اياسىندا قىرعىز ادەبيەتى ورتالىعى اشىلدى. بۇل شارا قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

اتالعان مادەني شاراعا قىرعىز رەسپۋبليكاسى مادەنيەت، اقپارات جانە تۋريزم ٴمينيسترىنىڭ ورىنباسارى فارحاد بەكمانبەتوۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى قىرعىز رەسپۋبليكاسى ىستەرى بويىنشا ۋاقىتشا سەنىم جۇكتەلگەن وكىل كايناربەك توكتومۋشەۆ، قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى كىتاپ پالاتاسىنىڭ ديرەكتورى كويچۋمان مومۋنكۋلوۆ، قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى، جۋرناليستەر قاتىستى.

«قازاق-قىرعىز حالىقتارىنىڭ مادەنيەتى مەن ٴسالت-داستۇرى بىر-بىرىنە وتە ۇقساس ٴارى ەجەلگى داۋىردەن تەرەڭ بايلانىس تاپقان سوندىقتان قىرعىز ادەبيەتى ورتالىعىنىڭ اشىلۋى قازاقستاندىقتارعا باۋىرلاس قىرعىز حالقىنىڭ مادەنيەتىمەن، ونەرىمەن جانە سالت-داستۇرىمەن تەرەڭ تانىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا ورتالىق اقپاراتتىق، مادەني جانە ٴبىلىم بەرۋ فۋنكسيالارىن ورىنداۋعا مىندەتتەلەدى. نەگىزگى مىندەتتەرى: پايدالانۋشىلارعا اقپاراتتىق-كىتاپحانالىق قىزمەت كورسەتۋ، مادەني-كوپشىلىك ٴىس-شارالار وتكىزۋ. ورتالىقتا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىنىڭ قورىنداعى قىرعىزستان تۋرالى تۋىندىلار مەن قىرعىز ۇلتتىق كىتاپحاناسىنان سىيعا تارتىلعان ٴجۇز دانا كىتاپ قويىلعان. ٴبىرقاتار سورەلەر قىرعىزدىڭ ايگىلى «ماناس» ەپوسىنا، سونداي-اق قىرعىزستان مەن قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، ۇلى ويشىل، گۋمانيست ٴارى فيلوسوف شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالادى. بۇدان بولەك، وقىرماندار «قازاق-قىرعىز قارىم-قاتىناسى» تاقىرىبى بويىنشا بيبليوگرافيالىق ادەبيەتتەر تىزىمىمەن دە تانىسا الادى»، – دەيدى شارانى ۇيىمداستىرۋشىلار.

قىرعىز مادەنيەتى جانە ادەبيەتى كۇنى «شىڭعىس ايتماتوۆ جانە ونىڭ ادەبي مۇراسى» اتتى كىتاپ كورمەسى، «قىرعىزستاننىڭ كىتاپ قازىناسى» تاقىرىبىنداعى سيرەك كىتاپتار مەن قولجازبالار كورمەسى، «العاشقى مەرزىمدى باسىلىمدار جانە ولاردىڭ قازاق-قىرعىز نەگىزدەرىن قالىپتاستىرۋداعى ٴرولى» تاقىرىبىنداعى مەرزىمدى باسىلىمدار كورمەسى، «جىر جولدارىندا دارىپتەلگەن دوستىق» تاقىرىبىنداعى جاس اقىندارمەن ادەبي كەزدەسۋ بولدى.

باۋىرلاس قىرعىز ۇلتىنىڭ قومىزىندا كۇي تارتىلىپ، مۋزىكالىق مەيمانجايداعى «قىرعىز مۋزىكالىق مۇراسى» تاقىرىبىنداعى كەش ٴوتتى.

سونىمەن قاتار، قىرعىزدىڭ «ماناس» جىرىن جاتقا ايتاتىن اقىن بايانعالي الىمجانوۆپەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋ ٴتارىزدى قىزىقتى ٴارى تانىمدىق ٴىس-شارالار ٴوتتى.

بيىلعى قازان ايىنىڭ اياعىندا قىرعىزستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسىندا قازاق ادەبيەتى جانە مادەنيەتى ورتالىعى اشىلىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسى مەن قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ ٴوزارا ىنتىماقتاستىعى مەن سەرىكتەستىگى تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلعان بولاتىن. مەموراندۋمعا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا قىرعىز مادەنيەتى جانە ادەبيەتى ورتالىعىن اشۋ ۇيعارىلعان.

سونىمەن، جوسپارلار جۇزەگە اسىرىلدى. قىرعىز مادەنيەتى جانە ادەبيەتى ورتالىعىنىڭ اشىلۋى باۋىرلاس ەكى ەلدىڭ رۋحاني جاقىنداسۋىنا سەپتەسىپ، كوپشىلىك قاۋىمنىڭ ادەبيەت پەن شىعارماشىلىق ارقىلى ٴبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ مادەنيەتىمەن دە جەتە تانىسىپ بىلۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي