USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

استانادا «امىرە» دراماسىنىڭ پرەمەراسى وتەدى

ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترى كورەرمەن نازارىنا كەزەكتى جاڭا پرەمەراسىن ۇسىنادى. «قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعى» اياسىندا 6 جەلتوقساندا بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايى ساحناسىندا «امىرە» دراماسىنىڭ پرەمەراسىن وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz.

پەسا اۆتورى – جازۋشى، دراماتۋرگ راحىمجان وتاربايەۆ. سپەكتاكلدىڭ قويۋشى رەجيسسەرى – قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، رەجيسسەر، نۇرلان جۇمانيازوۆ. سپەكتاكلدىڭ باس سۋرەتشىسى بەرىك بۋربايەۆ. حورمەيستەرى – قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى امانتاي جۇماشەۆ.

بۇل دراماتۋرگ ر.وتاربايەۆ پەن رەجيسسەر ن. جۇمانيازوۆتىڭ قاللەكي ساحناسىنداعى بىرلەسكەن ەكىنشى جۇمىستارى بولماق. بۇعان دەيىن «ناشاقورلار جايلى نوۆەللا» پەساسىنىڭ جەلىسى بويىنشا «كولەڭكەسىز جولاۋشى» اتتى درامانى دۇنيەگە اكەلىپ، بۇگىنگى تاڭعا دەيىن كورەرمەننىڭ سۇيىكتى قويىلىمدارىنا اينالعان ەدى. ەندى الدا «امىرە» دراماسى جارىق كورمەك.

تەاتر ٴباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، امىرەنىڭ سۋرەتكەرلىك شەبەرلىگى مەن ومىرىندەگى قۇپيالارى جايىنداعى دراماتۋرگ راحىمجان وتاربايەۆتىڭ تۋىندىسى، رەجيسسەر نۇرلان جۇمانيازوۆتىڭ قولتاڭباسىمەن ۇيلەسىپ ساحنا اتتى كيەلى الەمگە جول تارتپاق.

1925 جىلى پاريجدە وتكەن بۇكىل دۇنيە جۇزىلىك «ەكسپو» كورمەسىنە قاتىسقان تۇڭعىش قازاق تاعدىرىنا ارنالعان تۋىندىنىڭ تابيعاتىندا توبىر مەن تۇلعانىڭ، ٴومىر مەن ونەردىڭ، امانات پەن قيانات ۇعىمدارىنىڭ قاقتىعىسى بەدەر الادى. كەيىس دۇنيەدەن بەرەكە تاپپاعان امىرەنىڭ ان-امىرەگە اينالىپ ونەر كوگىنەن ٴۇن قاتقانى باياندالادى.

سپەكتاكلدىڭ باس كەيىپكەرى «امىرە» بەينەسىن تەاتر ارتيستەرى قاسىمحان بۇعىباي مەن اسىلبەك قاپايەۆتىڭ سومداۋىندا تاماشالاي الاسىزدار.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي