USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعىنا قول ونەرى بۇيىمدارىنىڭ كورمەسى

2016جىلدىڭ 25 قاراشادا ارشالى اۋدانىنداعى جىبەك جولى اۋىلىنداعى ي.قۇتپان ۇلى ورتا مەكتەبىنىڭ ٴماجىلىس زالىندا اۋىل تۇرعىندارىنا شورتاندى اۋداندىق مادەنيەت ٴۇيىنىڭ ونەرپازدارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاماسىن جانە قول ونەرى بۇيىمدارىنىڭ كورمەسىن ۇسىندى.

اۋىل جۇرتشىلىعى ونەرپازداردىڭ ونەرىنە ٴوز باعاسىن بەردى. ارشالى مادەنيەت ٴۇيىنىڭ ديرەكتورى ەرجان قورعانبەك ونەرىن پاش ەتكەن ونەرپازدارعا العىسىن ٴبىلدىرىپ، جۇرەك جاردى تىلەگىن ٴبىلدىردى.

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي