USD 328.49 EUR 352.77 RUB 5.55
استانا:

«ساعىنىش ٴشوبى» اتتى قايىرىمدىلىق قويىلىمى كورسەتىلدى

قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا وراي، وبلىستىق قۋىرشاق تەاترى جىل باسىنان بەرى 25 قايىرىمدىلىق ٴىس-شارالاردى جوسپارلاپ، وتكىزىپ كەلە جاتىر. 18 قازان كۇنى «اري» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن سايرام اۋدانى مەن قازىعۇرت اۋدانىنىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى سال اۋرۋىمەن اۋىراتىن (دسپ) بالالارىنا راحىمجان وتاربايەۆتىڭ «ساعىنىش ٴشوبى» اتتى قايىرىمدىلىق قويىلىمى كورسەتىلدى.

بۇل ٴىس-شارانىڭ ماقساتى - مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا الەۋمەتتىك رۋحاني تۇرعىدا قولداۋ كورسەتۋ، ولاردىڭ كوڭىلىن كوتەرۋ مەن ٴوي-ورىسىن دامىتۋ جانە تاريحىمىزدى بويىنا ٴسىڭىرۋ. قويىلىم سوڭىندا قوعامدىق قوردىڭ باسشىسى رانو اسانبەكقىزى بالالارعا قۋانىش سىيلاعان قۋىرشاق تەاترىنىڭ ۇجىمىنا شەكسىز العىسىن بىلدىرە وتىرىپ، تەاتر ديرەكتورى باحتيار ٴابىل ۇلىنا العىس حات تابىس ەتتى. ٴوز كەزەگىندە تەاتر باسشىسى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ٴاردايىم قولدان كەلگەنشە قايىرىمدىلىق جاساۋ ٴاربىر ازاماتتىڭ مىندەتى ەكەنىن العا تارتا وتىرىپ، ولاردىڭ اتا-انالارىنا اللا سابىر بەرسىن دەگەن لەبىزىن ٴبىلدىرىپ، قامكوڭىل بالالارعا دەنساۋلىق تىلەدى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي