USD 317.26 EUR 334.36 RUB 5.47
استانا:

"يلليۋزيا جانە ارمان"– ii  اتتى كورمەسىنىڭ اشىلۋى وتەدى

2016 جىلدىڭ 21 قازان كۇنى ساعات 16:00-دە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ٴا. قاستەەۆ اتىنداعى ونەر مۋزەيى ساۋلەتشى، ٴمۇسىنشى، ونەرتاپقىش ساكەن نارىنوۆتىڭ "يلليۋزيا جانە ارمان"– ii اتتى مەرەيتويلىق كورمەسىنىڭ اشىلۋى وتەدى. ەكسپوزيسيادا سۋرەتشىنىڭ 70-كە جۋىق اۆتورلىق تۋىندىلارىمەن قاتار ساۋلەتتىك جوبالارى، ٴمۇسىن جانە ارت-نىسانا ۇسىنىلادى. كورمە 2016ج. 6 قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.

ساكەن نارىنوۆتىڭ «يلليۋزيا جانە ارمان – ii»

سۋرەتشى، ساۋلەتشى، ٴمۇسىنشى جانە فيلوسوف ساكەن نارىنوۆتىڭ شىعارماشىلىعى الەمنىڭ سىرتقى وزگەرىستەرىن مۇقيات باقىلاۋعا باعىتتالعان. تىرشىلىكتىڭ بارلىق نەگىزىن قۇرايتىن سەبەپ-سالدارلىق بايلانىستاردى تىنىمسىز ىزدەۋ ول ٴۇشىن وتە ماڭىزدى. الەمنىڭ ۇيىمداسۋ ٴتارتىبى دە وسى تۇراقتى تارتىلىس پەن قاراما-قايشىلىقتار كۇرەسىنە نەگىزدەلەدى، سوندىقتان اۆتور زاتتاردىڭ ورىندى تابيعي دامۋىنداعى ولاردىڭ بىر-بىرىمەن بايلانىستىلىعىنا زەر سالادى.

كورمە ساكەن نارىنوۆتىڭ كوركەمدىك-عىلىمي ىزدەنىستەرىنىڭ نەگىزگى شەڭبەرىن ايقىندايتىن ەڭ ۇزدىك تاۋىندىلارىن بىرىكتىرەدى.

ەكسپوزيسيا سيمۆوليكالىق تۇردەگى عارىشتىق كەڭىستىك نەگىزىندە قۇرىلعان جانە نىسانداردىڭ باسىم بولىگى گراۆيتاسيا زاڭدارىن تەرىسكە شىعارعانداي اۋادا قالىقتاپ، ٴىلىنىپ تۇر.

ساكەن نارىنوۆتىڭ مۇسىندەرى تەمىر توردان جاسالعان. بەرىك ماتەريال بولعاندىقتان ول نىساننىڭ شەگىن ايقىن بىلدىرەدى، سونىمەن قاتار ونىڭ مولدىرلىگىن دە ساقتايدى جانە وسىناۋ كوز جۇگىرتۋگە كۇردەلى پىشىندەردىڭ ىشكى يىرىمدەرىن دە تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

ا. ەنشتەيننىڭ ٴىزباسار شاكىرتى، بەلگىلى امەريكاندىق عالىم مارتين گاردنەر نارىنوۆتىڭ توپولوگيا سالاسىنداعى ازىرلەمەلەرىن جوعارى باعالاپ، ٴوزىنىڭ مۇسىنشىمەن جەكە حات الماسۋى بارىسىندا «....ول ەشكىم دە بارا الماعان تۇڭعيىقتارعا كوز جۇگىرتتى....» دەپ اتاپ وتكەن.

زاماناۋي عىلىمنىڭ ەڭ وزىق جەتىستىكتەرىنە جۇگىنە وتىرىپ اۆتور ٴبىلىمنىڭ سيمۆوليكالىق تۇردەگى كەڭىستىكتەرىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان ماتەماتيكا مەن استروفيزيكا، كوسمولوگيا مەن توپولوگيا سىندى ٴتۇرلى سالالارىن بىرىكتىرەدى. ٴپاندى تەرەڭ تۇسىنبەي جانە عىلىمي بىلىمدەردى مەڭگەرمەي، وسىنداي كۇردەلى مودەلدەر جاساۋ مۇمكىن ەمەس.

گالاكتيكا "لەبەد-ا" (1997)، مودەلى ٴمۇسىنشىنىڭ تىركەلگەن ونەرتابىس رەتىندە وزىندىك ۆيزيت كارتوچكاسى بولىپ تابىلادى.ونىڭ تۋىندىسىنا جوعارىدان كوز الماي قاراي وتىرىپ گەومەتريانىڭ ەكى تۇيىقتالعان جولاعىنىڭ پايدا بولعانىن ەلەستەتە الاسىز. قازىرگى تاڭدا بۇل بەلگىلى اۆتورلىق جۇمىس قازاقستاننىڭ تەحنيكالىق جوعارعى وقۋ ورىندارىنىڭ ٴبىرى –. ق. ي. ساتپايەۆ اتىنداعى .قازۇتۋ-دىڭ سيمۆولى بولىپ تابىلادى. ساكەن نارىنوۆتىڭ "يلليۋزيا جانە ارمان" – ii كورمەسى سۋرەتشىنىڭ الدىڭعى جاسالعان كورمەسىنە 10 جىل وتكەن سوڭ ،70 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. ەكسپوزيسيادا اۆتوردىڭ كاسىبي قىزمەتىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان تاڭدامالى شىعارمالارى ۇسىنىلىپ وتىر. وندا ساۋلەتتىك جوبالارى مەن قاتار ٴمۇسىن جانە ارت-وبەكتىلەر، ونىڭ كوركەمدىك-عىلىمي ىزدەنىستەرىندەگىدەگى نەگىزگى شەڭبەرلەر بار. «استەرويدتىڭ ۇشۋى» جۇمىسى ەكسپوزيسيادا ورتالىق بولىكتى الىپ وتىر. اۆتور عارىش وبەكتىسىنىڭ قوزعالىسىن باقىلاي وتىرىپ، ادام ٴومىرى مەن اسپان دەنەلەرى اراسىنداعى بولعان پاراللەلدى جۇرگىزەدى. ٴار ادام – قايتالانباس جەكە عالام، بۇكىل الەم، ادامنىڭ ومىرگە كەلىپ كەتۋى تابيعاتتىڭ زاڭدىلىعى ەكەنى ٴسوزسىز، كەڭىستىكتەردى قۇرۋ بويىنشا شەبەر ساكەن نارىموۆ "يلليۋزيا جانە ارمان"كورمەسىن وسىعان ارنايدى.

ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ەكاتەرينا رەزنيكوۆا

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي