USD 328.49 EUR 352.77 RUB 5.55
استانا:

باۋىرجان باباجان ۇلىنىڭ پوەزيا كەشى

اقتوبە وبلىسىنىڭ قىزىلورداداعى كۇندەرى اياسىندا 2016 جىلدىڭ 14 قازان كۇنى cاعات 15.00 - دە ٴا.تاجىبايەۆ اتىنداعى وبلىستىق امبەباپ عىلىمي كىتاپحاناسىندا قازاقستان جازۋشىلار جانە جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن، وبلىستىق «اقتوبە» گازەتىنىڭ رەداكتورى باۋىرجان باباجان ۇلىنىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان پوەزيا كەشى ۇيىمداستىرىلدى.

باۋىرجان باباجان ۇلى 1969 جىلى 21 مامىردا قاراقالپاقستان رەسپۋبليكاسى مويناق اۋدانىندا تۋعان. 1986 جىلى قوڭىرات اۋدانىنداعى «لەنينيزم» ورتا مەكتەبىن، 1995 جىلى ٴال-فارابي اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيلولوگيا فاكۋلتەتىن بىتىرگەن. 1995-1996 ج.ج. قر عا م.اۋەزوۆ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر ينستيتۋتىندا كىشى عىلىمي قىزمەتكەر، 1996-1999 ج.ج. «جالىن» جۋرنالىندا، «انا ٴتىلى» - «جالىن» بىرلەسكەن باسىلىمدارىندا ٴبولىم مەڭگەرۋشىسى، 2000 جىلى «التىن وردا» تاۋەلسىز اپتالىعىندا باس رەداكتوردىڭ ورىنباسارى بولىپ قىزمەت ىستەگەن. 2000 جىلدان بەرى اقتوبە وبلىستىق «اقتوبە» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى. 2003 جىلى استانا قالاسىندا وتكەن حالىقارالىق «شابىت» فەستيۆالىنىڭ «ادەبيەت» نوميناسياسى بويىنشا باس جۇلدەگەرى، 2001 جىلى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە 10 جىل» جانە استانا قالاسىنىڭ 10 جىلدىعى مەدالدارىنىڭ يەگەرى. قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى.

كەشتى اقىن، جازۋشى شاحيزادا ابدىكارىموۆ جۇرگىزدى. كەش قوناقتارى اقتوبە وبلىسىنىڭ مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ باسشىسى ق.ايتبايەۆ جانە «سىر مەديا» جشس-گى باس ديرەكتورى ا.وڭعاربايەۆتار ٴسوز سويلەپ، اقىننىڭ شىعارماشىلىعىنا توقتاپ ٴوتتى.

باۋىرجان باباجان ۇلى ٴوز كەزەگىندە كەشكە جينالعاندار الدىندا ٴوزىنىڭ ولەڭدەرىن وقىپ، وقىرماندار ساۋالدارىنا جاۋاپ بەردى.

«ارمانىمەن قوندىرعان ايعا ولەڭىن» اتتى كىتاپ كورمەسىنە بيبليوگرافيالىق شولۋ جاسالدى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي