USD 317.26 EUR 334.36 RUB 5.47
استانا:

ٴ71-شى ماۋسىم 2016 جىل قازان ايىنىڭ رەپەرتۋارى

ع. مۇسىرەپوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترىنىڭ قازان ايىنا رەپەرتۋارى.

18 قازان

سەيسەنبى

پرەمەرا

ٴبىر سەن ٴۇشىن تۋدىم...

«رومەو مەن دجۋلەتتا»

تراگەديا

اۆت.ۋ.شەكسپير

اۋد.ٴا.كەكىلبايەۆ

رەج.ج.جۇمانباي

19 قازان

سارسەنبى

ٴبىر ٴتۇپ الما اعاشى

دراما

اۆت. ٴا.ورازبەكوۆ

رەج.م.احمانوۆ

22 قازان

سەنبى

پرەمەرا

ماحاببات حاتتارى

دراما

اۆت.ا.گەرني

اۋد.ا.كولبايەۆا

رەج.ج.جۇمانباي

23 قازان

جەكسەنبى

ٴبىر ٴتۇپ الما اعاشى

دراما

اۆت. ٴا.ورازبەكوۆ

رەج.م.احمانوۆ

27 قازان

بەيسەنبى

جاقسى كىسى

تراگيكومەديا

اۆت. ٴا. تارازي

رەج. ج. حادجيەۆ

28 قازان

جۇما

سۇيە بىلسەڭ...

ليريكالىق كومەديا

اۆت. ە. حۋشۆاقتوۆ

اۋد. ي. ساپارباي

رەج. ب.سەيىتمامىت ۇلى

29 قازان

سەنبى

مەن، ۇمىتىلمايمىن...

ليريكالىق دراما

اۆت. م. ماقاتايەۆ

ينسس. جانە رەج.

ب.سەيىتمامىت ۇلى

30 قازان

جەكسەنبى

قىزىل ورامالدى شىنارىم

ەكى ٴبولىمدى دراما

اۆت. ش. ايتماتوۆ

رەج. ت. تەمەنوۆ

باستالۋى:ساعات 18.30-دا

باعاسى: 600 - 1500 تگ

بالالارعا ارنالعان سپەكتاكلدەر:

18 قازان

سەيسەنبى

پرەمەرا

اي مەن كۇن

مۋزىكالىق ەرتەگى

اۆت.جانە رەجيسسەر

م.احمانوۆ

29 قازان

سەنبى

اي مەن كۇن

مۋزىكالىق ەرتەگى

اۆت.جانە رەجيسسەر

م.احمانوۆ

باستالۋى: ساعات 11.00-دە

باعاسى: 400،600 تگ

مەكەن-جايى: ابىلايحان داڭعىلى، 38 ( م. مامەتوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسى )

انىقتاما تەلەفوندارى: كاسسا 271-42-37

اكىمشىلىك: 273-22-48

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي