USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ەلوردالىقتاردى نەمەن قۋانتپاق؟

22 جانە 23 قازاندا «حان شاتىر» سوسو ماڭىنداعى اۋماقتا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ «ٴوڭىر بەرەكەسى» اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتەدى. ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ٴوڭىردىڭ جانە وبلىس ورتالىعىنىڭ 100-دەن استام اۋىل شارۋاشىلىعى قۇرىلىمدارى مەن قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ ونىمدەرى قويىلادى، دەپ حابارلايدى astana.gov.kz.

استانادا 741 توننا اۋىل شارۋاشىلىعى ٴونىمىن ساتۋ جوسپارلانعان، سونىڭ ىشىندە: ەت جانە ٴسۇت ونىمدەرى، بالىق، جەمىس جانە كوكونىستەر، شۇجىق ونىمدەرى، بال جانە ت.ب. بار. جارمەڭكەگە 100-دەن اسا ٴونىم تۇرلەرى ۇسىنىلادى.

جارمەڭكە اياسىندا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى شىعارماشىلىق ۇجىمدارى كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.

بۇدان بولەك، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا مازمۇندى مادەني باعدارلاما دايىندالعان. 18 قازاندا ساعات 18:30-دا م. گوركيي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىندا كورەرمەندەر نازارىنا ن. پوگودين اتىنداعى وبلىستىق ورىس دراما تەاترىنىڭ «ماعجاننىڭ سوتى» قويىلىمى ۇسىنىلادى.

21 قازان كۇنى ساعات 18:30-دا ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىندا س. مۇقانوۆ اتىنداعى قازاق مۋزىكالىق-دراما تەاترىنىڭ ارتىستەرى «ەلىم-اي» تاريحي داستانىنىڭ جەلىسىندە «داۋىلپاز بابا - قوجابەرگەن» سپەكتاكلىن ساحنالايدى.

كىشكەنتاي كورەرمەندەر ٴۇشىن «جاستار» سارايىندا 19، 20، 21 قازان كۇندەرى ساعات 10:00، 12:00، 14:00-دە وبلىستىق قۋىرشاق تەاترى «اۋەلە، دومبىرا!» سپەكتاكلىن قويادى.

بالالار ٴۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى ٴۇشىن 21 قازان ساعات 10:00-دە «مەنىڭ دوسىم - باعدارشام» اتتى قايىرىمدىلىق قويىلىمى كورسەتىلەدى.

20 قازان ساعات 11:00-دە استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك مۇراعاتىندا سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق مۇراعاتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «سولتۇستىكتىڭ بايلىعى: بىرەگەي مۇراعات قۇجاتتارىنداعى تاريح» كورمەسى ۇيىمداستىرىلادى. ٴىس-شارا اياسىندا قالا تاريحى، وبلىس ورتىلىعىنىڭ اتاقتى تۇلعالارى تۋرالى «پەتروپاۆل قالاسى» اتتى دەرەكتى فيلم كورسەتىلەدى.

22 قازان ساعات 11:00-دەن باستاپ بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا سقو-نىڭ مۇراجايلىق بىرلەستىگىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «تۋعان جەردىڭ تارتىلىسى» كورمەسى، سونداي-اق جەرگىلىكتى سۋرەتشىلەردىڭ «ٴوڭىر مارجانى» كورمە ەكسپوزيسياسى ۇيىمداستىرىلادى. وسى جەردە اعاشتى ويۋلاۋ، قايىڭ قابىعىنان جانە كيىزدەن ٴتۇرلى بۇيىمدار جاساۋ سياقتى قولدانبالى ونەر تۇرلەرىنەن شەبەرلىك دارىستەرى وتەدى.

22 قازان ساعات 11:00-دە ۇلتتىق كىتاپحانانىڭ كورمە زالىندا س. مۇقانوۆ اتىنداعى وبلىستىق كىتاپحانانىڭ «سولتۇستىك ەسىل ٴوڭىرى ٴورىسى بيىك ولكە» بەزەندىرىلگەن كىتاپتار كورمەسى وتەدى.

22 قازان ساعات 17:00-دە بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ۇزدىك شىعارماشىلىق ۇجىمدارىنىڭ «ماعجان ەلىنەن-ەلوردا تورىنە» اتتى گالا-كونسەرتى وتەدى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي