USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

مۇرات ابەنوۆ: «سامۇرىق-قازىنا» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ «مەنىڭ ەلىم» باعدارلاماسى ايماقتاردا ٴومىر ٴسۇرۋ دەڭگەيى ساپاسىنىڭ كوتەرىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى

«اتامەكەن» ۇكپ باسقارما ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇرات ابەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، «مەنىڭ ەلىم» الەۋمەتتىك ينۆەستيسيالار باعدارلاماسى ايماقتاردا الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرادى جانە ٴومىر ٴسۇرۋ دەڭگەيىنىڭ ساپاسىنىڭ كوتەرىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.

«استانا قالاسىندا سپورت الاڭدارىن سالىپ، ارتىنان جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ كوپشىلىگىنىڭ نازارىنا ۇسىنۋ وڭاي. ٴبىراق قاراپايىم ادامدار ٴۇشىن مۇنداي جوبادان كەلەر پايدا از ەكەنىنە سەنىمدىمىن. «مەنىڭ ەلىم» باعدارلاماسىنىڭ كەرەمەتى سول، ايماقتاردا قايتا جاڭارتىلىپ، قۇرىلىپ جاتقان الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمداردى تەك «سامۇرىق-قازىنا» توبىنا كىرەتىن كاسىپورىنداردىڭ قىزمەتكەرلەرى عانا ەمەس، سونداي-اق وسى ايماقتىڭ بارلىق تۇرعىندارى پايدالانا الادى، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.


«سامۇرىق-قازىنا» اق «مەنىڭ ەلىم» قاتىساتىن وڭىرلەردە قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان الەۋمەتتىك ينۆەستيسيالاردىڭ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى. باعدارلاما ماقساتى ايماقتاردا ٴومىر ٴسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، حالىقتىڭ ساپالى قالالىق قورشاعان ورتاعا، ٴبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مادەنيەت نىساندارىنا قول جەتۋىزۋىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان. باعدارلاما ەلىمىزددەگى «سامۇرىق-قازىنا» اق حولدينگىنىڭ تاۋ-كەن ٴوندىرۋ جانە قايتا وڭدەۋ كومپانيالارى ورنالاسقان اۋماقتارىن قامتيتىن بولادى. ٴبىرىنشى كەزەڭدە (2016-2017 جىلدار) باعدارلاما اقمولا، پاۆلودار جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىن قامتيتىن بولادى، ال الداعى جىلدارى - ەلدىڭ باسقا التى وڭىرىندە جۇرگىزىلەدى. جىل سايىن وسى جوبانى ىسكە اسىرۋ ٴۇشىن 3 ملرد تەڭگەگە دەيىن ٴبولۋ جوسپارلانعان. باعدارلاما اكىمگەرى رەتىندە «samruk-kazyna trust» الەۋمەتتىك جوبالاردى دامىتۋ قورى اتالدى.

«مەنىڭ ەلىم» باعدارلاماسى اياسىندا samruk-kazyna trust ٴتىزىمى ساراپشىلىق-كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەستە قارالاتىن جوبالار بايقاۋىن وتكىزەدى. ەڭ باستىسى، جەرگىلىكتى حالىقتىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ شەشىم قابىلدانادى»، - دەپ ٴسوزىن جالعادى.

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي