USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

ەسىكتە ج.مۋسينوۆانى جابىلىپ زورلاعاندارعا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

ەسىكتەگى ەڭبەكشىقازاق اۋداندىق سوتى جىبەك مۋسينوۆانى زورلاعان سوتتالۋشىلارعا قاتىستى ۇكىم شىعاردى، دەپ حابارلايدى tengrinews.kz.

«اسحات بەكتۇرسىن 10 جىلعا دەيىن، الماس ەرمەكوۆ 9،5 جىلعا دەيىن، ەربول ەرمەكوۆ 7،5 جىلعا دەيىن، ال ەلتاي نۇربول 9 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلسىن»، - دەدى سوت ۇكىمىن وقىعان سۋديا ەرلان بايمولدينوۆ.

وسىعان دەيىن ەسىكتە جاپپاي زورلاۋ وقيعاسىنا قاتىستى سوت تەرگەۋىنىڭ قايتا جۇرگىزىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.

ەسكە سالايىق، بۇل وقيعا تامىز ايىندا بولعان ەدى. زورلانعان قىزدىڭ تۋىستارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ونى 14 تامىزعا قاراعان ٴتۇنى كافەدەن باۋىرىمەن بىرگە شىققان ساتىندە بىرەۋلەردىڭ ۇرلاپ اكەتكەنىن حابارلاعان ەدى. ولارعا ٴتورت ادام شابۋىلداعان دەلىنەدى، ەكەۋى قىزدى كولىككە كۇشتەپ وتىرعىزسا، تاعى ەكەۋى باۋىرىنا شابۋىل جاساعان. وسىدان كەيىن باۋىرى وقيعا جايلى تۋىستارىنا ايتىپ، كەيىن ولار ىزدەستىرىپ، قىز جاتقان كولىكتى تاۋىپ العان.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي