USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

اقتوبەدە لاڭكەستەرگە قاتىستى سوت وتىرىسى جابىق وتەدى

فوتو: автордікі

اقتوبەدە 5 ماۋسىم كۇنى بولعان تەرروريستىك وقيعاعا قاتىستى الدىن الا تىڭداۋ ٴوتىپ جاتىر. سۋديا نۇرلان سۇلتانوۆتىڭ شەشىمىمەن نەگىزگى سوت وتىرىسى جابىق تۇردە وتەدى. العاشقى سوت وتىرىسى 24 قازانعا بەلگىلەنگەن، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

بۇگىن تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا 5 ماۋسىم كۇنى بولعان لاڭكەستىك وقيعاعا بايلانىستى سوت وتىرىسىنىڭ الدىن الا تىڭدالىمى باستالدى. قالا قاۋىپسىزدىگى ٴۇشىن قۇقىق قورعاۋشىلار كۇشەيتىلگەن تارتىپتە جۇمىس ىستەپ جاتىر. سوت وتىرىسى كەزىندە وبلىستىق سوتتىڭ ٴتوراعاسى مۇراتقالي اكەتاي، وبلىستىق ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ماحامبەت ابيساتوۆ، جەرگىلىكتى پوليسيا باسشىسى قانات اليەۆ جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى كەلىپ، ارنايى جاساق پەن سنايپەرلەر كۇزەتتى كۇشەيتتى.

سۋديا نۇرلان سۇلتانوۆ قورعاۋشىلار مەن مەملەكەتتىك ايىپتالۋشىلاردى تانىستىرىپ، سوتتالۋشىلارعا تاعىلعان ايىپتى وقىعان سوڭ سوت زالىنداعى دىبىس ٴوشىرىلدى. سوت ەندى جابىق ەسىك جاعدايىندا وتەدى.

«قىلمىستىق ىسكە قاتىستى الدىن الا سوت تىڭدالىمى اشىق جاعدايدا ٴوتتى. سوت وتىرىسى كەزىندە سۋديا نۇرلان سۇلتانوۆ نەگىزگى سوت وتىرىسى جابدىق تۇردە وتەدى دەپ شەشىم شىعاردى. سوندىقتان، سوت زالىنان بەرىلەتىن دىبىس ٴوشىرىلدى. قورعاۋشىلار تۇگەل كەلەتىن بولسا، نەگىزگى سوت وتىرىسى 24 قازانعا بەلگىلەنەدى. قر زاڭناماسىنا سايكەس قاۋىپسىزدىك ٴۇشىن سوتتى جابىق وتكىزۋگە بولادى»،- دەدى وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى احمەتقالي مولداعاليەۆ.

ەسكە سالساق، 5 ماۋسىمدا «پاللادا» مەن «پانتەرا» قارۋ-جاراق دۇكەنى مەن №6655 اسكەري بولىمىنە شابۋىل جاسالدى. تەررورلىق اكتى كەزىندە 8 ادام قازا تاۋىپ، 23 ادام جارالاندى، اۋرۋحانادا ەم قابىلدادى. بارلىعى 29 سوتتالۋشىنىڭ 9-ى لاڭكەستىك شابۋىل جاساعانى، ٴ18-ى جوسپارلانعان قىلمىستى حابارلاماعانى، ەكەۋى قىلمىستى جاسىرعانى ٴۇشىن جاۋاپ بەرەدى. سوتتالۋشىلاردىڭ ٴ28-ى ۋاقىتشا تەرگەۋ يزولياتورىندا وتىر، بىرەۋى قالادان شىقپاۋ جونىندەگى قولحاتپەن بوساتىلعان. قىلمىستىق ٴىس 201 تومنان تۇرادى. ٴىس بويىنشا 215 ساراپتاما جاسالدى.

ايتا كەتەيىك، وبلىستىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا جاڭا زال جاساقتالدى. عيماراتتا 20 بەينەكامەرا بار. مۇندا سوتتالۋشىلاردىڭ ٴار قادامى باقىلاۋدا.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي