USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

"موانا" - ارال تاعدىرى

فوتو: Ержан Жаубай

«بولاشاق» كورپوراتيۆتىك قورى 2016 جىلى قازاق تىلىنە دۋبلياجدالعان ٴۇشىنشى انيماسيالىق فيلم “موانا” پروكاتقا شىعارىلدى. استانادا وتكەن ٴفيلمنىڭ العاشقى تانىستىرىلىمىنا مۋلتيكتى قازاق تىلىندە دىبىستاعان اكتەرلەر مەن انشىلەر قاتىستى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«مەنىڭ العاشقى دىبىستاعان مۋلتيگىم. سوندىقتان دا قوبالجۋ بولدى. باعاسىن حالىق بەرەدى عوي. وڭاي بولا قويعان جوق. ٴارى ويناقى، ٴارى جاس بالالارعا جاعىمدى بولۋ ٴۇشىن بارىمدى سالدىم" - دەيدى ٴماۋيدىڭ داۋىسىن سالعان ٴانشى بەركۋت.

ديسنەيدىڭ جاڭا حانشايىمى موانانىڭ باسىنان كەشكەن قىزىقتارىن باياندايتىن ٴفيلمنىڭ قازاق تىلىندەگى دۋبلياج رەجيسسەرى – ريتا ابىشەۆا، ال جوبانىڭ مۋزىكالىق باسقارۋشىسى – كۇنىمگۇل بورامبايەۆا. “موانا” جوباسىنىڭ ەرەكشەلىگى – 11 جەكە ٴاننىڭ جازىلۋى.

«موانانى قازاقشا سويلەتەمىز دەپ اجەپتاۋىر تەر توكتىك. بۇعان دەيىنگى جاساعان فيلمدەرىمىزدىڭ ىشىندەگى ەڭ كۇردەلىسى وسى بولدى. سەبەبى بۇل ميۋزيكل تۇرىندە جاسالعان. ميۋزيكل بولعاندىقتان كەيبىر سويلەسپەلى سوزدەردىڭ ٴوزى انمەن ايتىلۋى كەرەك. وسى جەردە ىرعاقتى كەلتىرە الماي قاتتى قينالدىق. دەگەنمەن ٴارى اقىن، ٴارى اكتەر قانات ٴجۇنىسوۆتىڭ قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا بارلىق انگە ٴسوز جازىلدى» - دەيدى ٴفيلمنىڭ قازاق تىلىندەگى دۋبلياج رەجيسسەرى ريتا ابىشەۆا.

باستى كەيىپكەر موانانىڭ داۋسىن سوماداعان – “اليسا اينانىڭ ارعى بەتىندە” كينوكارتيناسىنىڭ دۋبلياجىندا اليسا ٴرولىن سومداعان نازەركە سەرىكبولوۆا.

دۋبلياجعا وتىز بەستەن استام اكتەر قاتىستى. باستى كەيىپكەرلەرگە ٴوز داۋىستارىن ليديا كادەن (موانانىڭ اجەسى – تالا)، ماقپال يسابەكوۆا (موانانىڭ اناسى – سينا)، ٴانشى بۇركىت (جارتىلاي قۇداي – ماۋي)، جانىبەك مۇسايەۆ (تۋي كوسەم)، سىرىم قاشقابايەۆ (تاماتوا) سىيلادى، سونىمەن قاتار باسقا اكتەرلەر مەن قازاقستاندىق ەسترادانىڭ ورىنداۋشىلارى قاتىستى.

فيلم قازاقى بولمىستاعى كورەرمەنگە بەرە قويارى از. دەگەنمەن مۋلتيكتىڭ ٴونبويىنان قازاقستان تابيعاتىنا ۇقساس ٴبىر جەلىنى بايقاۋعا بولادى. ول – موانا – ارال تاعدىرى. قازىرگى ٴبىزدىڭ انيماتورلار دا ەلىمىزدىڭ تابيعي توزىپ بارا جاتقان وڭىرلەرىنە ارناپ وسىنداي ەڭبەكتەر جاساسا دەگەن ويعا كەلدىك. ارينە، ٴبىر فيلممەن شەشىلە قويار ٴتۇيىن جوق، دەگەنمەن نازار اۋدارتارلىق بولسا، قانەكي؟!

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي