USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

ەلىمىزدە ەكىنشى دەڭگەيلى ٴۇي نارىعىندا باعا تومەندەدى

ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامىنىڭ نىعايۋى ەكىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ٴۇي نارىعىنداعى باعانىڭ تومەندەۋىنە اكەلدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە "smart realitor" جىلجىمايتىن مۇلىكتەر اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى يننا فرولوۆا ايتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«قازان ايىندا ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامى نىعايدى. سونىمەن بىرگە ەكىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ٴۇي نارىعىنداعى باعانىڭ تومەندەگەنى بايقالدى. استانادا باعا ٴبىر ايدىڭ ىشىندە 1،5-2 %-عا، الماتىدا 2،5 %-عا، وڭىرلەردە 1-1،3 %-عا تومەندەدى. ۇسىنىستار سانى سۇرانىستان ەكى-ۇش ەسەگە اسىپ تۇسەدى. سەبەبى، ٴبىرىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ٴۇي نارىعى ەكىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ٴۇي نارىعىنا ايتارلىقتاي قىسىم تۇسىرەدى. ەكىنشى دەڭگەيلى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتۋشىلار باعانى ەداۋىر تومەندەتۋگە ٴماجبۇر بولۋدا»، - دەيدى يننا فرولوۆا.

ونىڭ ايتۋىنشا، جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ تومەندەۋى يپوتەكالىق نەسيەلەندىرۋ كولەمىنە جانە ناقتى كىرىستەردىڭ قىسقارۋىنا اسەر ەتىپ جاتىر.

«مامىر ايىندا قر ۇلتتىق بانكىنىڭ بازالىق مولشەرلەمەنى 17-دەن 15 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋى وڭ وزگەرىستەر بولىپ تابىلادى. جالپى، 2016 جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا نەسيە الۋشىلاردىڭ تولەم قابىلەتتىلىگىنىڭ تومەندەۋىنەن، جوعارى نەسيە تاۋەكەلدەرى مەن تارتىلاتىن قاراجاتتىڭ قىمبات بولۋىنان بانكتەر نەسيەلەندىرۋ ساياساتىن قاتاڭداتتى. الايدا استانا مەن الماتى قالالارىندا سۇرانىس جوعارى بولىپ قالۋدا. ويتكەنى جاڭا تۇرعىن ٴۇي نارىعىنداعى ۇسىنىستار كولەمىنىڭ ۇلعايۋى، ساتىپ الۋشىلارعا تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قۇرىلىس سالۋشى كومپانيالار ساتىپ الۋشىلار ٴۇشىن ٴبولىپ تولەۋدى، اكسيالار مەن بونۋستاردى ۇسىنا وتىرىپ، نارىقتا ۇيلەسىمدى شارتتار جاساۋدى باستادى. بۇل ٴبىرىنشى دەڭگەيلى تۇرعىن ۇيگە ساتىپ الۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرادى»، - دەيدى اگەنتتىك ديرەكتورى.

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي