USD 331.42 EUR 355.75 RUB 5.58
استانا:

الماتى وبلىسىندا شاعىن گەس اشىلدى

تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعىنا وراي الماتى وبلىسىندا جاڭا شاعىن گەس اشىلدى. سارقان اۋدانىنىڭ لەپسى وزەنىندە قۋاتتىلىعى 17 مۆت بولاتىن شاعىن گەس-2 ىسكە قوسىلدى. جاڭا نىساننىڭ سالتاناتتى اشىلۋىنا وبلىس اكىمى اماندىق باتالوۆ قاتىستى، دەپ حابارلايدى baq.kz الماتى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

نىساننىڭ اشىلۋىندا ا. باتالوۆ قازاقستانداعى تاۋ سۋلارىنىڭ گيدروەنەرگەتيكالىق قورىنىڭ 65 % الماتى وبلىسىندا ەكەنىن تىلگە تيەك ەتىپ، وبلىستا سۋ جانە جەل ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋدىڭ ارنايى باعدارلاماسى ازىرلەنگەنىن، سونىڭ اياسىندا جاڭا گەس اشىلىپ وتىرعانىن اتاپ ٴوتتى.

«وسى گەس-تى ىسكە قوسۋدىڭ ناتيجەسىندە وڭىردەگى ەلەكتر ەنەرەگياسىنىڭ دەفيسيتى ساعاتىنا 68 ملن. كۆت-قا ازايدى. بۇل وتە ماڭىزدى جەتىستىك، دەگەنمەن مەجە ەمەس. قازىرگى كەزدە قورا وزەنىندە قۋاتتىلىعى 26-دان 29 مۆت-قا دەيىنگى تاعى 3 گەس-تىڭ قۇرىلىسى ٴجۇرىپ جاتىر. وعان قوسا تاعى بىرنەشە نىساننىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان. مۇنىڭ بارلىعى ٴوزىمىز وندىرەتىن ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ تاپشىلىعىن ازايتىپ، وبلىستىڭ ەلەكتر قۋاتى ٴۇشىن سىرتقا تاۋەلدى بولماۋىنا جانە جاڭارتىلعان ەنەرگيا كوزدەرىن دامىتۋعا ىقپال ەتپەك. سونىمەن قاتار كومپانيالار جوسپارلاپ، سالعان گەس-تار «ەكسپو - 2017» كورمەسىندەگى «قازاقستان» پاۆيلونىنان كورنەكتى ورىن الاتىن بولادى»، - دەدى ا.باتالوۆ.

نىساننىڭ سالتاناتتى اشىلۋىنان كەيىن قاتىسۋشىلار جاڭا گەس عيماراتىنىڭ ٴىشىن ارالاپ كورىپ، جاڭا ۇلگىدەگى نىساننىڭ جۇمىس ىستەۋ ەرەكشەلىكتەرىمەن تانىستى.

اتاپ وتسەك، سارقان اۋدانى لەپسى وزەنىندەگى شاعىن گەس-2 جىلىنا ورتا ەسەپپەن 67،78 ملن. كۆت/ساع. ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرەدى. قۇرىلىستىڭ سمەتالىق قۇنى 4،2 ملرد. تەڭگە. قۇرىلىس جۇمىستارى 2014 جىلدىڭ تامىز ايىندا باستالعان. جاڭا نىسان ىسكە قوسىلعاننان كەيىن 17 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلدى. جوبانىڭ اۆتورى جانە باس مەردىگەرى – 500 كۆ-قا دەيىنگى ەلەكتر جەلىلەرى مەن پودستانسيالاردى جوابالاۋ، سالۋ، جاڭعىرتۋ مەن جوندەۋ سالاسىندا ەلىمىزدىڭ نارىعىندا الدىڭعى قاتاردا سانالاتىن «اسپمك-519» جشس حولدينگى.

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي