USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

وقو دارىگەرلەرى تۇركيادا ٴبىلىمىن جەتىلدىرمەك

وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى جانىنداعى تۇرىك ىنتىماقتاستىق جانە ۇيلەستىرۋ اگەنتتىگىنىڭ (ودان ٴارى - tika) قازاقستانداعى وكىلى ٴالي يحسان چاگلارمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى baq.kz.

باسقوسۋدا تاراپتار باۋىرلاس قازاق-تۇرىك قارىم-قاتىناسىن ودان ٴارى جاقسارتۋ جايىن تالقىلاپ، الداعى كۇندەرى قولعا الىناتىن ناقتى جوسپارلى جۇمىستارعا كوشتى.

اتاپ ايتقاندا، تاياۋدا tika ۇيىمىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى مەديسينا ماماندارى ارنايى وقىتۋ كۋرسىنان ٴوتىپ، بىلىكتىلىگىن جەتىلدىرمەك. شىمكەنتتە وسى جىلدىڭ 2-5 جەلتوقسان كۇندەرى وتەتىن تاجىريبە الماسۋ سەمينارىنا 75 دارىگەر قاتىسىپ، وندا انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ، ونىڭ ىشىندە، انا مەن بالا ٴولىمىن ازايتۋ تاقىرىبىندا ٴدارىس الماقشى. ال تاجىريبە الماسۋ كۋرسىندا بەلسەندىلىك تانىتقان دارىگەرلەر تۇركياعا جىبەرىلىپ، ول ماماندار ەلگە كەلگەن سوڭ وزگە دە ارىپتەستەرىنىڭ ٴبىلىمىن شىڭداۋعا اتسالىساتىن بولادى.

كەزدەسۋ بارىسىندا، ايماق باسشىسى وڭىرىمىزگە ارنايى كەلگەن مارتەبەلى مەيمانعا العىسىن ٴبىلدىرىپ، اتالعان جوبا اياسىندا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.

قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىق مەرەيتويىنا ورتاقتاسىپ، قۋانىشىمەن بولىسۋدە وسىنداي جۇمىستاردى ۇيىمداستىرۋدى كوزدەگەن اتالعان ۇيىمنىڭ قازاقستانداعى وكىلى ٴالي يحسان چاگلار بۇل جوبانىڭ بۇعان دەيىن وزگە دە مەملەكەتتەردە ۇيىمداستىرىلىپ، وڭ ناتيجە كورسەتكەنىن ايتتى.

ايتا كەتۋ كەرەك، تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى جانىنداعى تۇرىك ىنتىماقتاستىق جانە ۇيلەستىرۋ اگەنتتىگىنىڭ الەمنىڭ 56 ەلىندە فيليالدارى بار. جەر-جاھاننىڭ 150 ەلىمەن ىنتىماقتىق جوبالارىن جاساسقان tika ۇيىمى سوڭعى 3 جىلدا ىنتىماقتاستىق جۇمىستارى مەن گۋمانيتارلىق كومەكتەردىڭ ارقاسىندا الەمدە ٴبىرىنشى ورىنعا شىققان. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى اتالعان جوبا ۇيىمنىڭ قىرۋار جۇمىستارىنىڭ ٴبىر عانا بولىگى بولىپ تابىلادى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي