USD 319.19 EUR 339.01 RUB 5.5
استانا:

كوكشەتاۋدا كونفۋسيي ينستيتۋتى اشىلادى

ش.ٴۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنە قىتايداعى كونفۋسيي ينستيتۋتىنىڭ وكىلدەرى كەلدى. ٴىسساپار كەزىندە وقۋ ورنىندا كونفۋسيي ينستيتۋتىن قۇرۋ تۋرالى ٴۇش تىلدەگى ەكىجاقتى كەلىسىمشارت جاسالىپ، قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

اتالمىش دەلەگاسيانىڭ قۇرامىندا شىڭجاڭ ولكەسىندەگى كونفۋسيي ٴۇرىمشى اگرارلىق ينستيتۋتىنىڭ وكىلدەرى جي جيان ۆىن، ياڭ جيانلين بولدى.

كەزدەسۋگە ٴبىلىم ورداسىنىڭ پرورەكتورلارى مەن فاكۋلتەت دەكاندارى، دايىندىق بولىمىندە وقيتىن قىتايدان كەلگەن ستۋدەنتتەر قاتىستى.

«دەلەگاسيانىڭ كوكشەتاۋعا كەلۋدەگى ماقساتى – ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتىمەن تانىسىپ، تىعىز ارىپتەستىك قارىم-قاتىناس ورناتۋ. ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ، تاعىلىمدامالار ۇيىمداستىرۋ، كەڭەستەر بەرۋ»،–دەيدى ۋنيۆەرسيتەت رەكتورى ٴابدىمۇتالىپ ٴابجاپپاروۆ.

قىتاي الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىمەن، ونىڭ ىشىندە قازاقستانمەن دە ەكونوميكالىق، مادەني، ساياسي، ٴبىلىم، عىلىم سالالارىندا مىقتى ارىپتەستىك قارىم-قاتىناس ورناتقان مەملەكەت. بۇل ەلگە دەگەن قىزىعۋشىلىق كۇننەن-كۇنگە ارتۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا قىتاي ٴتىلىن وتىز مىڭنان استام ادام وقىپ ۇيرەنۋ ۇستىندە. كوپتەگەن ٴبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى قىتاي ٴتىلىن نەگىزگى ٴتىل رەتىندە وقۋ ۇدەرىستەرىنە جاپپاي ەنگىزۋدە.

بۇگىندە قازاقستاندا ٴتورت كونفۋسيي ينستيتۋتى قىزمەت ەتەدى. ورتالىقتىڭ باستى مىندەتى – قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ٴبىلىم-عىلىم باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، قىتاي ٴتىلىن ۇيرەتۋ. سونداي-اق قىتاي مادەنيەتى مەن الەۋمەتتىك ٴومىرى، ەكونوميكاسى تۋرالى اقپاراتتار بەرۋ جانە ەكى ەلدىڭ دوستىق قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋ بولىپ تابىلادى.

«كونفۋسيي ينستيتۋتىنىڭ شتاب-پاتەرى – حان-بان قالاسىندا ورنالاسقان. وقۋ ورنى اگرارلىق، ەكونوميكالىق، تۋريزم، كوپتىلدىلىك سياقتى نەگىزگى 4 باعىتتا جۇمىس ىستەيدى. كونفۋسيي ينستيتۋتىنىڭ ماقساتى: قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناستى دامىتۋ، قىتاي ٴتىلىن ساپالى جانە جۇيەلى وقىتۋ، قىتاي مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، حالىقارالىق كونفەرەنسيالار وتكىزۋ»،–دەيدى كونفۋسيي ينستيتۋتىنىڭ وكىلى جي جيان ۆىن.

كەزدەسۋ بارىسىندا قىتاي دەلەگاسياسى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ مەيرامحانا ٴىسى جانە قوناق ٴۇي بيزنەسى ماماندىعىنىڭ زەرتحاناسىن، ۋنيۆەرسيتەت تاريحى مۇراجايىن، قازاق فيلولوگياسى كابينەتىن، ورىس فيلولوگياسى، اعىلشىن ٴتىلى مەن لينگافون كابينەتتەرىن، حيميا جانە بيوتەحنولوگيا كافەدرالارىنىڭ وقۋ زەرتحانالارىن، سۋ رەسۋرستارى، يامر-سپەكتروسكوپيا عىلىمي زەرتحاناسىن، مەيرامحانا سەرۆيسى جانە قىزمەت كورسەتۋ تەحنولوگياسى جانە س.ٴسادۋاقاسوۆ اتىنداعى اگرارلىق-ەكونوميكالىق يسنتيتۋتىندا ورنالاسقان زەرتحانالاردى ارالادى. سونداي-اق جوعارى وقۋ ورنىنىڭ باس وقۋ عيماراتىندا ورنالاسقان ش.ٴۋاليحانوۆ اتىنداعى مۇراجايعا بارىپ، وندا قۇرمەتتى قوناقتارعا ارنالعان كىتاپقا ٴوز قولتاڭبالارىن قالدىردى.

كەزدەسۋ سوڭىندا ش.ٴۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى مەن كونفۋسيي ينستيتۋتىنىڭ شتاب-پاتەرى اراسىندا ش.ٴۋاليحانوۆ اتىنداعى كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە كونفۋسيي ينستيتۋتىن قۇرۋ تۋرالى ٴۇش تىلدەگى ەكىجاقتى كەلىسىمشارت جاسالىپ، وعان قول قويىلدى.

كەزدەسۋدەن كەيىن قىتاي دەلەگاسياسى وكىلدەرى ٴۇشىن جەر جانناتى – بۋرابايدىڭ اسەم تابيعاتىنا ساياحات ۇيىمداستىرىلدى.

اقمارال ايعارا

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي