USD 319.19 EUR 339.01 RUB 5.5
استانا:

قىزىلوردا وبلىسىندا تاريحي جادىگەر تابىلدى

فوتو: скрин

قىزىلوردا وبلىسىندا تاعى ٴبىر تاريحي جادىگەر تابىلدى. شىركەيلى اۋىلىنىڭ اۋماعىنان عالىمدار ەسكى قالانىڭ ورنى مەن بىرنەشە قاباتتان تۇراتىن ەكى ۇلكەن بەكىنىستى اشتى. تابىلعان دۇنيەلەردى ارحەولوگتار جەتىاسار مادەنيەتىنە تيەسىلى دەپ وتىر.

جوعارعى قاباتى 9-شى 10-شى عاسىردى سيپاتتاسا، تومەنگى قابات ٴ7-شى عاسىر مادەنيەتىن كورسەتەدى. كەڭىنەن كەراميكالىق ىدىستار قولدانعان شاھاردا وعىزعا، تۇركىلەر داۋىرىنە، قاڭلىعا جاتاتىن جادىگەرلەر شىققان. ۇلكەن عيماراتتىڭ ورنىنان شامامەن شاماندار داۋىرىنە تيەسىلى سۇيەكتەن جاسالعان بويتۇمار قالدىقتارى دا تابىلعان. الىپ شاھار دۋالمەن قورشالىپتى. بىزگە ساقتالعان دۋالدىڭ بيىكتىگى ٴتورت مەتردى كورسەتىپ تۇر.

«ٴبىر تاڭعالارلىعى، بۇل ۇيلەردى ساۋلەت ونەرىنەن حابارى بار ادامداردىڭ سالعاندىعى كورىنەدى. ٴۇيدىڭ قابىرعالارىنىڭ بىردەي بولۋى، كىرپىشتەردىڭ قالانۋى، بولمەلەردىڭ ولشەمدەرىنىڭ بىردەي بولۋى، ەسىكتەرىنىڭ توبەسى اعاش بورەنەلەرمەن جابىلۋى وسى جەردە قونىستانعان حالىقتىڭ قالا قۇرىلىسى مادەنيەتىنەن جاقسى حابارى بار ەكەنىن كورسەتەدى»،-دەيدى قورقىت اتا اتىنداعى قمۋ ارحەولوگيا جانە ەتنوگرافيا عىلىمي زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى ٴازىلحان تاجەكەەۆ.

عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جەتىاسار مادەنيەتى تۇسىندا ٴومىر سۇرگەن حالىقتىڭ گەنى ٴالى كۇنگە دەيىن انىقتالماعان. وسى كۇنگە دەيىنگى زەرتتەۋلەر جەتىاسار شاتقالىنداعى قالالار vii-viii عاسىرلاردا ٴومىر ٴسۇرۋىن توقتاتتى دەپ پايىمداۋعا نەگىز بولعان. ال، جاڭا دەرەكتەر ەسكىداريالىق ارنانىڭ سىردارياعا جاقىن جەردە قالا مادەنيەتىنىڭ جالعاسىن تاپقاندىعىنا كوز جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرىپتى. جالپى قىزىلوردا وبلىسىندا بۇكىل الەمگە ايگىلى تاريحي ەسكى قالالار ورنالاسقان. ساق كوسەمدەرىنىڭ استاناسى سانالعان شىرىك-رابات قالاسى، وعىزداردىڭ مەكەنى - جانكەنت جانە قىپشاق يمپەرياسىنىڭ استاناسى - سىعاناق قالاسى. xv عاسىردا سىعاناق قازاق حاندىعىنىڭ استاناسى بولعانى بەلگىلى.

استانا ارناسى

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي