USD 317.26 EUR 334.36 RUB 5.47
استانا:

تاجىكستاندا 82 جاستاعى كەيۋانا سوت ارقىلى ۇلىنان اليمەنت تالاپ ەتتى

تاجىكستاننىڭ حاتلون وبلىسىندا تۇراتىن 82 جاستاعى كەيۋانا سوت ارقىلى ۇلكەن ۇلىنان اليمەنت تولەۋىن تالاپ ەتتى. سوت ونىڭ ارىزىن قاناعاتتاندىرىپ، ۇلىنا اي سايىن 70 سوموني (شامامەن 10 اقش دوللارى) تولەپ تۇرۋعا شەشىم شىعاردى. تاجىكستاننىڭ اكىمشىلىك زاڭى ەڭبەككە جارامدى بالالارعا زەينەتتەگى اتا-انالارىن قامقورلىعىنا الۋعا مىندەتتەيدى.

centralasian.org-تىڭ مالىمەتىنشە، "سوڭعى بەس جىلدان بەرى وتىرىپ-تۇرۋىم قيىندادى" دەگەن سانگين ميرزوەۆا ٴۇمىت ارتقان ۇلكەن ۇلىنىڭ ماتەريالدىق تۇرعىدان كومەكتەسپەيتىنىن ايتادى. سول سەبەپتەن اۋداندىق سوتقا شاعىمدانىپ، اي سايىن ۇلىنان 300 سوموني (شامامەن 43 اقش دوللارى) اليمەنت تالاپ ەتكەن.

«مەن مۇگەدەكپىن، ۇلىم ماعان كومەكتەسپەيدى. سوتقا ارەڭ باردىم، ولار 70 سوموني تولەۋگە شەشىم شىعاردى. ٴبىراق بۇل وتە از. ۇلىم دا، ونىڭ ۇلكەن ۇلدارى دا جۇمىس ىستەيدى. مەن ونى ٴوسىردىم، ۇيلەندىردىم، ماعان جاساعان جاۋابى وسىنداي»، - دەپ كۇرسىنەدى كەيۋانا.

سانگين ميرزوەۆا جاستايىنان جەسىر قالعان. جالعىز ٴوزى التى بالانى وسىرگەن. ەكى ۇلى ازاماتتىق سوعىس كەزىندە قايتىس بولعان. ٴقازىر ول كىشى ۇلىنىڭ قولىندا تۇرىپ جاتىر. ەكى قىزى دا اجىراسىپ ۇيىنە كەلگەن.

سوت ٴىسىن جۇرگىزگەن سۋديا سايدماحمۋد گۋلزودا ۇلدارىنان اليمەنت تالاپ ەتكەن ەكىنشى جاعدايدى قاراعانىن ايتادى. ونىڭ سوزدەرىنشە، سوتقا بالالارىنان قامقورلىق كورمەگەن اكەلەر، انالار ارىزدانادى. ولاردىڭ دا شاعىمدارى قاناعاتتاندىرىلعان.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي