USD 331.42 EUR 355.75 RUB 5.58
استانا:

ساۋد ارابياسىندا قار جاۋدى

ساۋد ارابياسىندا تابيعات توسىن مىنەز تانىتتى. جەر بەتىندەگى ەڭ ىستىق ايماقتاردىڭ بىرىندە بيىل اق ۇلپا قار جاۋدى. ەلدىڭ ورتالىق جانە سولتۇستىك-باتىسىنداعى ٴشولدى ولكەلەر اق كورپەگە ورانىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن تۇسكەن، دەپ حابارلايدى baq.kz.

قار ورتالىقتاعى شاكرا، سولتۇستىك-باتىستاعى تابۋك جانە سولتۇستىكتەگى تاباردجال قالالارىندا جاۋعان.

كورولدىكتىڭ باس مەتەورولوگيالىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، توپەلەپ قۇيعان نوسەر جاۋىن سالدارىنان بىرنەشە قالا مەن اۋىلداردا سەل ٴجۇرىپ، كولىك قوزعالىسىن قيىنداتتى. سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى دە ەر-رياد، شىعىس پروۆينسيادا، مەككە مەن مەدينەدە، وڭتۇستىك-باتىستاعى شاھارلاردا جاڭبىر تولاستامايتىنىن حابارلادى. وسىعان بايلانىستى ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتى كورولدىك تۇرعىندارى مەن قوناقتارعا قاۋىپسىزدىك ششارالارىن قولعا الۋدى، بارىنشا اباي بولۋدى ەسكەرتتى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي