USD 318.61 EUR 339.1 RUB 5.52
استانا:

حريستياندىق باپتيستىك ٴدىن ۇستانعان قىرعىزستاندىق ايەل ٴۇشىنشى رەت جەرلەنبەك

قىرعىزستاننىڭ الا-بوكەن اۋدانىندا 76 جاستاعى كانىگۇل ساتىبالديەۆانىڭ دەنەسىن باسقا ورىنعا جەرلەدى. مارقۇم حريستياندىق باپتيستىك ٴدىن ۇستانعاندىقتان، مۇردەگە مۇسىلمان جانە حريستيان زيراتتارىنان ورىن تابىلمادى. بۇل تۋرالى اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى كالچابۋ ۇسەنبايەۆا حابارلادى.

ونىڭ ايتىنشا، دۇيسەنبى كۇنى كەيبىر اۋىل تۇرعىندارى ونىڭ حريستياندىق زيراتقا جەرلەنۋىنە قارسى شىقتى. وسىدان سوڭ جەرگىلىكتى بيلىك مۇردەنى باسقا ورىنعا جەرلەۋگە ٴماجبۇر بولدى.

ۇسەنبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، وسى جاعدايعا وراي جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا ٴتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 13 قازاندا قايتىس بولعان ساتىبالديەۆانى مۇسىلمان زيراتىنا جەرلەگەن، ٴبىراق سارى-تالاا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى وعان قارسى شىقتى. كەيىن مۇردەنى حريستياندىق زيراتقا جەرلەگەن، ٴبىراق ولار دا مارقۇمنىڭ بۇل ٴدىندى ۇستانباعانىن ايتىپ قارسىلىق ٴبىلدىردى.

مارقۇمنىڭ تۋىستارىنىڭ ايتۋىنشا، مۇردەنى مۇسىلمان زيراتىنان جەرگىلىكتى يمامداردىڭ ايتۋى بويىنشا قايتا قازىپ العان.

centralasian.org

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي