USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

شىعارماشىلىق كەش ٴوتتى

وتكەن جۇمادا قىزىلوردادا اقىن، تەلەجۋرناليست، قر تەلەراديوحابارلار تاراتۋشىلار ۇلتتىق قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى جانە «قوعام تۆ» تەلەارناسىنىڭ قۇرىلتايشىسى شاھيزادا ابدىكارىموۆتىڭ 60 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان شىعارماشىلىق كەش ٴوتتى. شاراعا قىزىلوردا وبلىسىنىڭ اكىمى قىرىمبەك كوشەربايەۆ قاتىستى.

- شاھيزادا وتەتىلەۋ ۇلى شىعارماشىلىق جولىن كەڭەس جىلدارىندا باستاعان جانە ٴالى كۇنگە دەيىن شىعارماشىلىقتان قول ۇزگەن جوق. ول كەزەڭدەردە شاكيزادا وتەتىلەۋ ۇلى تالانتتى جۋرناليست بولدى، ال قىزمەت باعىتتارىن ٴبىر ارناعا توعىستىرۋ كەز كەلگەننىڭ قولىنان كەلە بەرمەيدى. بۇدان بولەك ول – ايماق ەكونومكاسىنىڭ دامۋىنا زور ۇلەسىن قوسقان وبلىستىق ٴماسليحات دەپۋتاتى،- دەدى ايماق باسشىسى.
شىعارماشىلىق كەشتە شاھيزادا ابدىكارىموۆتىڭ ولەڭدەرى وقىلىپ، ونىڭ سوزىنە جازىلعان اندەر شىرقالدى. سونداي-اق، اۆتوردىڭ «سۇلەي داريا» اتتى ولەڭدەر كىتابىنىڭ، «ٴتارجىما» قىرعىز اقىندارىنىڭ اۋدارمالار جيناعىنىڭ، «الپىس قۇلان قايىرعان» جيناعىنىڭ جانە باۋىرجان وماروۆتىڭ شاھيزادا ابدىكارىموۆكە ارناپ جازعان «گلادياتور» كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى.

kyzylorda-news.kz

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي