USD 319.19 EUR 339.01 RUB 5.5
استانا:

جاڭا مەشىت بوي تۇزەدى

فوتو: Today.kz

سونادايدان كوز تارتاتىن بۇل ەڭسەلى دە كورىكتى عيماراتتىڭ قوجا ٴابىش اتىمەن اتالۋى قاسيەت يەسىن بىلەتىندەردى زور قۋانىشقا بولەيتىنى ٴسوزسىز.

مەن تۇركمەنستاننىڭ بالقان وبلىسى، كراسنوۆودسك /قازىرگى تۇركمەنباشى/ قالاسىنان 15 شاقىرىم جەردە، ٴابىش قوجا تۇرعان اۋىلدىڭ ماڭىندا دۇنيەگە كەلىپپىن. 1950 جىلدان كەيىن ابەكەڭمەن، ونىڭ زايىبى كەنعانمەن اۋىلداس بولدىق. قاي زاماندا دا اللا تاعالا ٴوزىنىڭ سۇيگەن ق ۇلىنا دارا قاسيەت دارىتقان عوي. ارعى تەگى مۇحامبەت پايعامباردان بەرى قاراي جالعاسىپ كەلە جاتقان قوجالار اۋلەتىنىڭ، سونىڭ ىشىندە ەسىمى كۇللى ماڭعىستاۋ جۇرتشىلىعىنا ايان ەسمامبەت اۋليەنىڭ تىكەلەي ۇرپاعى ٴابىش قوجا شىن مانىندە قاسيەت دارىعان ەرەكشە جان. ول كورىپكەل ەمشىلىگىمەن قاتار، ادامگەرشىلىگى مول ابىز اقساقال، يسلام ٴدىنىمىزدىڭ ۋاعىزداۋشىسى، ٴوزىنىڭ ايقىن دا ادال وسيەتىمەن جاستارعا تالىم-تاربيە بەرۋشى رەتىندە دە حالىققا مول شاپاعاتىن تيگىزدى. ۇلتىنا، ۇلىسىنا قاراماي، الدىنا كەلگەن مىڭداعان ادامدى اۋرۋىنان ايىقتىرىپ، مۇگەدەكتىكتەن، بەلسىز- دىكتەن، ٴتۇرلى پسيحيكالىق دەرتتەردەن ەمدەپ جازعان. ابەكەڭنىڭ قامشىسى، اسا تاياعى، قولعا ۇستاتاتىن ٴبىر جاپىراق اق ماتاسى تالاي جاننىڭ دەرتىنە داۋا بولدى، جىلدا ناۋرىز ايىندا كورىسە بارعانىمىزدا: «قاراقتارىم، اللانى تانىڭدار»، - دەپ قۇبىلاعا قاراپ قول جايىپ: «بەلدەرىڭدى مىقتاپ بايلاڭدار»، - دەپ وسيەتىن ايتاتىن. سودان سوڭ اق باتاسىن بەرىپ، جولعا سالاتىن. ابەكەڭنىڭ اللانى تانىڭدار دەگەنى - ناماز وقىپ، بەس پارىزىڭدى ورىندا، بەلىڭدى مىقتاپ بايلا دەگەنى - ەرىنبەي ەڭبەك ەت دەگەنى ەدى. ماڭعىستاۋ جەرىندە دۇنيەگە كەلىپ، ابەكەڭمەن زامانداس بولعان اكەلەرىمىز بوقاي ۇلى قاناتباي مەن راحمەت، شەشەلەرىمىز بالا كۇنىنەن ناماز وقىپ، ورازا ۇستاعان. ەگەمەن ەلىمىزدىڭ بولاشاق ۇرپاقتارى جاڭا- وزەن قالاسىنان سالىنىپ جاتقان اللانىڭ ٴۇيى - ٴابىش قوجا مەشىتىنەن ٴداستۇرلى يسلام دىنىنەن سۋسىنداپ، قاسيەتتى قۇران كارىمنەن ٴنار الىپ، ٴومىردىڭ بەل-بەلەستەرىنەن كورىنىپ، بەرەكەلى بىرلىكتە باقىتتى عۇمىر كەشۋلەرىن ٴناسىپ ەت- كەي. بۇگىندە 140 مىڭداي حالقى بار جاڭاوزەن قالاسىنان سالىنىپ جاتقان مەشىتكە ٴابىش قوجانىڭ اتىنىڭ بەرىلۋىن وتە ورىندى دەپ بىلەمىن. مەشىتتىڭ سالىنۋىنا ۇلەس قوسىپ، قولداۋ كورسەتكەن جانداردىڭ بارلىعىنا ايتار العىسىم شەكسىز.

تىنىشتىق بوقايەۆ، جاڭاوزەن قالالىق ارداگەرلەر القاسىنىڭ مۇشەسى

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي