USD 317.26 EUR 334.36 RUB 5.47
استانا:

تۇرعىندار مəسەلەسى شەشىلەدى

14 قازان كۇنى اۋدان اكىمى، «نۇر وتان» پارتياسى اۋداندىق فيليالىنىڭ ٴتوراعاسى اعزام تاستەمىروۆ ارىقبالىق اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى گورنوە اۋىلىندا بولىپ، تۇرعىنداردىڭ ارىز-شاعىمدارىمەن تانىستى. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ باستى ماسەلەلەرى اۋىلدا جانارماي قۇيۋ ستانسياسىنىڭ جوقتىعى، ينتەرنەت جەلىسى مەن ۇيالى بايلانىستىڭ تارتىلماعاندىعى، جۇمىسسىزدىقتىڭ بەلەڭ الۋىنا وراي جاستاردىڭ جاپپاي قالاعا كوشۋى سالدارىنان كوپتەگەن ۇيلەردىڭ قاڭىراپ قالعاندىعى ەدى. سونىمەن قاتار، بەي-بەرەكەت ساتىلاتىن اراق-شاراپتىڭ دا تۇرعىندار ٴۇشىن ٴبىرشاما ماسەلە تۋدىراتىنى ٴسوزسىز. ال قاڭعىباس يتتەردىڭ كوبەيۋى دە اۋىل تۇرعىندارىنىڭ باس اۋرۋلارىنا اينالعان. تۇرعىنداردىڭ ماسەلەلەرىن شەشۋدە اۋدان باسشىسى اعزام احمەتجان ۇلى جانارماي قۇيۋ ستانسياسىن سالۋ ماسەلەسىنىڭ جۋىق ارادا شەشىلەتىنىن، قازىرگى ۋاقىتتا نىساندى ساتىپ الۋ جۇمىسى ٴجۇرىپ جاتقاندىعىن ايتتى. سونىمەن قوسا، ينتەرنەت پەن ۇيالى بايلانىس جەلىسىن ورناتۋدىڭ دا شەشىمىن تابۋدى مىندەتتى ماسەلەلەردىڭ ٴبىرى ەكەندىگىن العا تارتىپ، ەگەر اۋىلدا بيۋدجەتتىك مە- كەمە ەسەپكە الىنسا، ونىڭ شەشىمىن تابۋعا بولاتىنىن جەتكىزدى. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تەك قانا شاعىمى ەمەس، اۋدان باسشىلىعىنا دەگەن العىسى دا بار ەكەن.

بۇعان سەبەپ – گورنوە اۋىلىن ساۋمالكول اۋىلىمەن بايلانىستىراتىن كۇرە جولدىڭ جوندەۋدەن ٴوتىپ، جول ساپاسىنىڭ جولاۋ- شىلار ٴۇشىن قيىندىق تۋدىرماعانى ەدى. ارىق بالىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى قالىمتاي شاراپوۆتىڭ اقپاراتىنا سۇيەنسەك، اۋىلدا بارلىعى 80 ٴۇيدىڭ 71 كىسىلەر تۇرادى. اۋىلدا بارلىعى 161 ادام بار. سونىمەن قاتار، اۋدان اكىمى اعزام احمەتجان ۇلى بۇل كۇنى وسى اۋىلدىڭ تۇرعىندارى، وتاسقاندارىنا مەرەيلى 55 جىل بولعان ەكى وتباسىنا ارنايى بارىپ، مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى. العاش بولىپ يۆان جانە نينا ەگوروۆتاردىڭ شاڭىراعىنا باس سۇققان اۋدان باسشىسى مەرەيتوي يەلەرىن قۇتتىقتاپ، ەستەلىك سىيلىعىن تابىس ەتتى. جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى جۇپتارىن جازباعان قوس قارياعا اۋدان اكىمى اۋدان كولەمىندە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە اڭگىمەلەپ بەردى. سونىمەن قاتار، قاريالاردان قانداي دا ٴبىر مۇقتاجدىقتارىنىڭ بار-جوعىن سۇراپ، قاريالاردىڭ ارىقبالىق-گورنوە باعىتىندا جۇرەتىن اۆتوبۋس نە تاكسي قىزمەتى ىسكە قوسىلسا دەگەن وتىنىشتەرىنىڭ ورىندى ەكەنىن ايتىپ جانە اتالعان باعىتتا تاكسي قىزمەتىن ۇسىناتىن جەكە كاسىپكەر تاۋىپ، بۇل مىندەتتى قولعا الاتىنىن جەتكىزدى. سودان كەيىن ۆلاديمير مەن ليۋبوۆ زالۆوسكييدىڭ وتباسىنا بارىپ، مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، كەيىنگى جاس ۇرپاقتارعا وتباسى بولۋدىڭ، وتباسى قۇندىلىعىنىڭ اينىماس ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىرعاندارى ٴۇشىن ۇلكەن العىسىن ايتتى.

ماقپال سەرىكبەكقىزى، سۋرەتتى تۇسىرگەن اۆتور.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي