USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

رۋحاني كەلىسىم - بەيبىتشىلىك كەپىلى

اۋداندىق گازەتتىڭ ۇستىمىزدەگى جىلعى №78 نومەرىندە «رۋحاني كەلىسىم كۇنىنە» وراي شىعارمالار بايقاۋى ۇيىمداستىرىلاتىنى تۋرالى حابارلاندىرۋ جاريالانعانى بەلگىلى. اۋداندىق ىشكى ساياسات ٴبولىمىنىڭ قولداۋىمەن «izet» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىتقى بولۋىمەن وتكىزىلەتىن بايقاۋ شارتى بويىنشا قاتىسۋشى تالاپكەرلەر «رۋحاني كەلىسىم بەيبىتشىلىك كەپىلى» تاقىرىبىندا شىعارما جازۋعا ٴتيىس بولاتىن. داستۇرگە اينالعان اتالمىش بايقاۋ جاقىندا قورىتىندىلانىپ، جەڭىمپازدار ماراپاتتالدى.

بيىلعى جىلعى بايقاۋعا كەنت ورتالىعى مەن اۋىلدىق وكرۋگتەردەن جالپى سانى 15 تالاپكەر قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەن. ەل تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋدا رۋحاني كەلىسىمنىڭ الار ورنى تۋرالى قالام تەربەگەن قاتىسۋشىلاردىڭ ەڭبەكتەرىنە قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى شاھاربەك نۇرسەيىتوۆ، تەرەڭوزەك كەنتى ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ ٴتوراعاسى تۇرعانباي بولعانباي ۇلى جانە اۋداندىق مەشىتتىڭ باس يمامى اسحات اسقار ۇلى باعا بەردى. ناتيجەسىندە، قالجان احۋن اۋىلىنداعى №126 ورتا مەكتەپ وقۋشىسى دينارا تۇراروۆا جۇلدەلى ٴى ورىندى جەڭىپ الدى. ول ٴوز شىعارماسىندا ەلباسى نۇرسۇلتان ٴابىش ۇلى نازاربايەۆتىڭ ەگەمەن ەلدى شيرەك عاسىردىڭ ىشىندە بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتىڭ ورداسىنا اينالدىرعانى تۋرالى ناقتى مىسالدار كەلتىرىپتى.

ال ٴىى ورىندى اۋداندىق "تىرشىلىك تىنىسى" گازەتىنىڭ ٴتىلشىسى اقتورە يبراگيم ۇلى ەنشىلەسە، ٴىىى ورىن №131 ورتا مەكتەپ ٴمۇعالىمى ايتكۇل ەسماعانبەتوۆاعا بۇيىردى. سونىمەن بىرگە، №37 ورتا مەكتەپ وقۋشىسى نازىم سەرىكبايەۆا، اۋداندىق اگرالى-تەحنيكالىق كوللەدج ٴمۇعالىمى گۇلستان يسمايلوۆا جانە №137 ورتا مەكتەپ وقۋشىسى اقتورعىن تالاپبەكوۆالار بەلسەندى قاتىسقانى ٴۇشىن «العىس حاتتارعا» يە بولدى. جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە ارنايى ديپلومدار مەن اقشالاي سىيلىقتار تابىس ەتىلدى. ماراپاتتاۋ شاراسىنىڭ سوڭىندا «ٴدىن ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ» مامانى س.سىزدىقوۆا ٴسوز سويلەپ، وسى تەكتەس بايقاۋلار الداعى ۋاقىتتا دا ۇيىمداستىرىلاتىنىن اتاپ ٴوتتى.

«تت»-اقپارات

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي