USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

ورتالىقتىڭ اشىلۋى جوسپارلانۋدا

قىزىلوردادا «قيىن جاعدايدا وتباسى مەن بالاعا قولداۋ كورسەتۋ ورتالىعىنىڭ» اشىلۋى جوسپارلانۋدا. بۇل جوبانىڭ ۇيىمداستىرۋشىسى قىزىلوردا وبلىسى ازاماتتىق اليانسى بىرلەستىگىنىڭ قولداۋىمەن «چەرنوبىل جانە ارال بالالارى» قوعامدىق بىرلەستىگى بولىپ تابىلادى. قور ديرەكتورى قۇرالاي يسايەۆانىڭ مالىمدەۋىنشە، اتالمىش جوبا پيلوتتىق بولىپ ەسەپتەلەدى.

- ٴقازىر ٴبىز مۇگەدەك بالالاردىڭ اتا-انالارى، كوپبالالى وتباسىلارمەن، ٴاۋتيزمى بار بالالار مەن ونكولوگيالىق اۋرۋلارمەن اۋىراتىن بالالاردىڭ اتا-انالارىمەن ٴار ٴتۇرلى كەزدەسۋلەر وتكىزىپ وتىرامىز، - دەدى ق.يسايەۆا. – بۇل كەزدەسۋلەردىڭ ماقساتى، قيىن جاعدايعا تاپ بولعان وتباسىلار مەن بالالارعا ارنالعان الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى انىقتاۋ، ارنايى الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى جوسپارلاۋ بولىپ تابىلادى. قۇرىلعالى وتىرعان ورتالىق ماسەلەلەردى كەشەندى ورىنداۋعا كومەكتەسەدى.

قىزىلوردا وبلىسى ازاماتتىق اليانس بىرلەستىگىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي