USD 314.09 EUR 330.05 RUB 5.43
استانا:

حاس شەبەردىڭ قولتاڭباسى

مادەني مۇراسىن وسكەلەڭ ۇرپاققا دارىپتەۋ مىندەتىمىز. بيىل ون ساۋساعىنان ونەرى تامعان ايگىلى اعاش شەبەرى ايدوس مۇراتوۆتىڭ تۋعانىنا —135 جىل. وسىعان وراي №8 ورتا مەكتەبىنىڭ اكت زالىندا اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى جانە اتالمىش مەكتەپ مۇراجايى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «حاس شەبەردىڭ قولتاڭباسى» اتتى كەش ٴوتتى.بەگىمبەت اۋىلىندا تۇراتىن شەبەردىڭ ۇرپاعى تىنىشتىقباي بورتاي ۇلىنىڭ اتاسى جايىندا ايتقان بەينەتاسپا- سى كورسەتىلدى. وندا ول بىلاي دەدى: — قولونەردىڭ قادىر-قاسيەتىن ارتتىرا بىلگەن شەبەر اتامىز ٴوز ونەرىنە جەردىڭ سۇلۋلىعىن ارقاۋ ەتە بىلسە كەرەك.

ويتكەنى شەبەر قولىنان شىققان تۋىندىلاردىڭ كوبىسى قايتالانباس بولىپ كەلەدى.تۋعان جەردىڭ قۇدىرەتى وسىندا جاتسا كەرەك... قولونەرلىكتى اكەدەن مۇرا ەتىپ العان ايدوس اقساقال ٴوز ونەرىن اعاش ەتىك تىگۋمەن باستاعان. «بالام بۇل تىرلىگىڭدى قوي، وداندا مولداعا بارىپ، ارابشا وقۋ جازۋ ۇيرەنىپ ٴدارىس ال بالام» دەگەن اكەسىنىڭ بۇل ٴسوزىن جەرگە تاستاماي اكە ٴتىلىن الىپ مولداعا بارىپ، ٴبىر جىلداي ٴدارىس العان. كەلەسى جىلى مولدالىقتى قويىپ، تاعى دا قولونەرمەن اينالىسۋعا بەل بايلايدى. ەندى ول اعاشتان، تاستان، سۇيەكتەن بۇيىمدار جاساۋعا كىرىسەدى. شارا بارىسىندا №8 مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى كۇيشى قازانعاپتىڭ ايدوستىڭ ۇيىنە بەت بۇرىپ، كۇتپەگەن جەردەن كەلگەن قوناققا نە سىيلارىن بىلمەي ۇيىنەن دومبىرا تابا الماي قالادى، ايەكەڭ، قوراعا بارىپ كەبۋ قاراعايدان دومبىرا ىستەپ اكەلىپ بەرگەنى جايىندا كورىنىس قويدى. ايدوس شەبەردىڭ ەل اراسىنداعى قولونەر تۋىندىلارى جونىندە اۋداندىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ كىشى عىلىمي قىزمەتكەرى ٴاليما قىدىرالينا بايانداپ، شەبەردىڭ تۋىندىلارىمەن تانىستىرىپ تۇشىمدى ماعلۇمات بەردى.

ايدوس مۇراتوۆتىڭ ۇرپاقتارى مۇرات ٴىلياس ۇلى، جيەنى كۇلاش اپاي، نەمەرەسى ەربولات مۇراتتار شەبەر اتالارىنىڭ ٴومىرى جايىندا، ونىڭ قولىنان شىققان تۋىندىلارى جونىندە ەستەلىكتەر ايتتى. №8 ورتا مەكتەپ ديرەكتورى ريتا باسماعان- بەتوۆا تالانتىمەن تانىلعان، اعاش شەبەرى، ٴبىزدىڭ جەرلەسىمىز، كەزىندەگى قازاق كسر-ى «قۇرمەت بەلگىسى» وردەنىنىڭ يەگەرى ايدوس مۇراتوۆقا ارنالعان كەشتىڭ وقۋشىلارعا مادەني مۇرانىڭ رۋحاني تالىم-تاربيەسى مول ەكەنىنە توقتالدى. ٴداستۇر بويىنشا كەلگەن قوناقتارعا مەكتەپتىڭ قىسقاشا تاريحىن ايتىپ، ٴبىلىم سالاسىنداعى جەتىستىكتەر مەن ماتەريالدىق تەحنيكالىق بازاسى جايىندا بەينەروليك كورسەتىپ وقۋ ورداسىمەن تانىستىردى. مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ «ٴالقيسسا» كۇيىن شەرتىپ، «مارال» بي توبى بي بيلەپ، «بالاپان قاز» حالىق ٴانىن شىرقاپ كەش قوناقتارىنىڭ كوڭىلىنەن شىقتى.

د.تۇمار.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي