USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

ەلدىڭ اتىن شىعارعان ەلباسى

فوتو: syrboyi.kz

تۋعان ەلىنىڭ تىنىشتىعىن، ادامزاتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن تۋ ەتكەن ن.ٴا. نازاربايەۆ اقش، رەسەي، قىتاي، فرانسيانىڭ بيلەۋشىلەرىمەن ۇزاق تا كۇردەلى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، يادرولىق قارۋدى قازاقستاننان الاستاۋعا 1994 جىلى كىرىستى. وسىنداي بەدەلدى شەشىم ٴۇشىن الەمدەگى الپاۋىت ەلدەر قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىنە، ەگەمەندىگىنە جانە شەكاراسىنىڭ وزگەرمەيتىنىنە قۇرمەتىن ٴبىلدىردى. وعان قوسا قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىنە، تەرريتوريالىق ٴبىرتۇتاستىعىنا قارسى كۇش قولدانباۋعا مىندەتتەندى. قازاقستانعا ەكونوميكالىق قىسىم كورسەتپەيتىندىكتەرىن مالىمدەدى.

پرەزيدەنت – ەلدىڭ باسى، ياعني سول ەلدەگى ەڭ باستى تۇلعا. بارلىق نەگىزگى باعىتتى نۇسقاۋشى، ەلدىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساياساتىن ىسكە اسىرۋداعى، شەت ەلدەرمەن جان-جاقتى تەرەزەسى تەڭ بايلانىس ورناتىپ، مىقتى مەملەكەتتىڭ قالىپتاسۋىنا باس بولۋشى تۇلعا. ەلباسى جىل سايىن قازاقستان حالقىنا ٴوزىنىڭ الداعى جىلدارداعى نەگىزگى دامۋ جولدارىن كورسەتەتىن، باعىت نۇسقايتىن جولداۋىن ارنايدى. سول ارقىلى جاڭا يدەيالار ۇسىنىپ، ەل ومىرىندەگى قاجەتتىلىك تۋىپ تۇرعان جاعدايلاردى باسا كورسەتەدى. ەلباسىنىڭ كورەگەندىگى جانە سىندارلى ساياساتتارى ارقاسىندا بىرنەشە رەت سوتتالعاندارعا قاتىستى راقىمشىلىق زاڭدارى شىعارىلىپ، كىشىگىرىم جانە ورتا دارەجەلى قىلمىستار ساناتىنا جاتاتىن، ٴبىرىنشى رەت قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ سوتتالعاندار، سونىڭ ىشىندە مۇگەدەكتەر، ايەلدەر، كامەلەتكە تولماعاندار قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلىپ، ولار جاس مەملەكەتىمىزدىڭ اياقتان تۇرىپ كەتۋىنە، ەكونوميكاسىنا ات سالىسۋدا. ن.ٴا.نازاربايەۆ باسقارعان ەگەمەن قازاقستاننىڭ 25 جىلدىق تاريحىنداعى سوت جۇيەسىنە ەنگىزىلگەن زاڭداردىڭ بارلىعى دا جازانى جەڭىلدەتۋگە ارنالعان. بارلىق ەلىمىزدەگى ەلەۋلى جاعدايلار ەلباسى ن.ٴا.نازاربايەۆتىڭ كورەگەن ساياساتى ارقاسىندا جۇزەگە اسىپ وتىر. مەملەكەتتتىڭ دۇرىس باعىتتا كوش باستاپ بارا جاتقانى بارشاعا ٴمالىم. سان عاسىرلىق تاريحى بار الىپ رەسەي، اقش جانە قىتاي سىندى مەملەكەتتەرمەن تىعىز بايلانىس ورناتىپ وتىرعان قازاق ەلىنىڭ ٴار ازاماتى باسەكەگە قابىلەتتى، سانالى، ٴبىلىمدى بولۋعا ۇمتىلۋدا. الەمدىك ارەنادا بۇكىل ورتالىق ازياعا ەكونوميكاسىنىڭ قارىشتى دامۋىمەن، الەۋمەتتىك جاڭعىرىپ، مەملەكەتتىك-قۇقىقتىق قۇرىلىمىنىڭ دۇرىس جولعا قويىلۋىمەن تانىمال.

باۋىرجان ەلەمەسوۆ، مۇنايلى اۋداندىق سوتىنىڭ ٴتوراعاسى

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي