USD 331.87 EUR 353.31 RUB 5.56
استانا:

دۋالى اۋىزدى دۋلات اقىن

دۋلات باباتاي ۇلى - ٴحىح عاسىردىڭ ەكىنشى جارتىسىنداعى قازاق ادەبيەتىنىڭ ٴىرى وكىلدەرىنىڭ ٴبىرى. ول وسى كەزەڭدەگى قازاق پوەزياسىن مازمۇن، ٴتۇر جاعىنان بايىتىپ، كوركەمدىك تالاپ تۇرعىسىنان جاڭا بيىككە كوتەردى. اۋىزدان-اۋىزعا، اتادان-بالاعا تاراپ كەلە جاتقان اڭىز اڭگىمەلەردى اقىن قايتا ٴتىرىلتىپ، ولارعا جان ٴبىتىرىپ وقىرمانعا ۇسىندى. اقىن شىعارمالارىنىڭ نەگىزگى وزەگى - ەل بىرلىگى مەن جەر تۇتاستىعى. سول تۇستاعى ٴومىر شىندىعىن ۋىتتى دا وتكىر تىلمەن شەنەي بىلگەن اقىن شىعارمالارىنىڭ قازاق ادەبيەتىنەن الار ورنى ەرەكشە. سوعان وراي بيىلعى 2016 جىلعى "ٴبىر ەل- ٴبىر كىتاپ" اكسياسى "زار زامان" اقىندارىنىڭ اراسىنداعى جارىق جۇلدىز - دۋلات باباتاي ۇلىنىڭ "وسيەتناما" كىتابى جىل كىتابى بولىپ تاڭدالدى. وسى اكسيا اياسىندا اقىننىڭ شىعارماشىلىعىنا ارنالعان "دۋالى اۋىزدى، دۋلات اقىن" اتتى ادەبي تانىسۋ كۇنىن ب.تۇرسىنوۆ ورتا مەكتەبىنىڭ 8 "ا" سىنىپ وقۋشىلارىمەن وتكىزىلىپ، سلايد ارقىلى اقىننىڭ ٴومىرى مەن شىعارماشىلىعى تۋرالى قىسقاشا ايتىلىپ، ٴوزىنىڭ تۋىپ وسكەن جەرىنە ارناعان ولەڭى "اياگوز قايدا باراسىڭ" ، "اسقار تاۋدىڭ ٴسانى جوق" ت.ب. ولەڭ جولدارى تۋرالى بەينەسۋرەتتەمە كورسەتىلىپ. ب.تىلەۋحاننىڭ ورىنداۋىندا "دۋلاتتىڭ تولعاۋىن" بەينەسيۋجەت ارقىلى تاماشالادى.

وقۋشىلار اقىننىڭ "وسىنداي زامان كەز بولدى" مامالاكوۆا ديانا ، "ەسپەنبەت" داستانىنان ٴۇزىندى سۇلەيمەن ايىم، "ايتقىزباسىمدى ايتقىزدىڭ"اسىلبەكوۆ ەرتىلەك ولەڭ جولدارىن جاتقا ايتىپ ماقتاۋ قاعازدارىمەن ماراپاتتالدى.

ٴىس-شارا اقىننىڭ "تەگىمدى مەنىڭ سۇراساڭ" ولەڭ جولدارىمەن قورتىندىلاندى:

تەگىمدى مەنىڭ سۇراساڭ،

قالىڭ نايمان نۋىنان.

جىرىمدى مەنىڭ سۇراساڭ،

سارى التىننىڭ بۋىنان

سىرىمدى مەنىڭ سۇراساڭ،

تۇمانىڭ تۇنىق سۋىنان... -دەپ جىرلاعان اقىن .ٴوزى ولسەدە، ارتىنا وشپەس مۇرا قالدىرعان اقىن شىعارماشىلىعى ۇرپاققا ۇلگى-ونەگە.

گۇلزادا بەكتۇرعانقىزى، كىتاپحاناشى.

سۋرەتتە: ب.تۇرسىنوۆ مەكتەبىنىڭ وقۋشىلارى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي