USD 331.42 EUR 355.75 RUB 5.58
استانا:

اتا زاڭىم - قىران بيىك تۇعىرىم

ەل ەگەمەندىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان " ۇلى دالا ەلى - تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 نەگىزى" اتتى ٴىس- شارالار جوسپارىنىڭ كەلەسى كۇنى مەملەكەتىمىزدىڭ باستى قۇجاتى كونستيتۋسيا تاقىرىبىنا ارنالدى. قىزىلوردا قالالىق مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ٴبولىمىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن قاراشا ايىنىڭ 22-جۇلدىزىندا ا.توقماعانبەتوۆ اتىنداعى قالالىق مادەنيەت ۇيىندە "اتا زاڭىم - قىران بيىك تۇعىرىم" تاقىرىبىندا لەكسيا كونسەرت ٴوتتى.

شارا پرولوگپەن اشىلىپ، ەل اراسىندا ادىلدىگىمەن حالىققا تانىمال بولعان قازاقتىڭ ايگىلى تولە بي، قازىبەك بي، ايتەكە ٴبيدىڭ بەينەسىندە اتا زاڭدى ۇلىقتايتىن ولەڭ شۋماقتارى وقىلدى. مۇنان كەيىن لەكسيا كونسەرتتىڭ العى ٴسوزى قالالىق ىشكى ساياسات ٴبولىمىنىڭ باسشىسى قۋانىش جانۇزاقوۆقا بەرىلدى. - تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ نەگىزگى تىرەگى اتا زاڭىمىز - دەموكراتيالىق، زايىرلى، قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتiك مەملەكەت قالىپتاستىرۋعا اسەر ەتكەنى ايقىن. تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعى اياسىندا اتالىپ وتكىزىلىپ جاتقان شاراعا بارلىعىمىز اسا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىمىز قاجەت. ٴبىز ەلىمىزدىڭ اجىراماس قۇندىلىقتارى رەتىندە تۋىمىزدى، ەلتاڭبامىزدى جانە ٴانۇرانىمىزدى تانىساق، ونى قورعايتىن ٴبىزدىڭ اتا زاڭىمىز جانە شەكارامىز. تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزگەن جىلداردان بەرى ەلباسىمىزدىڭ العا قويعان ماقسات-مىندەتتەرىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى اتا زاڭىمىزدان تارايتىن نورمالاردىڭ ناتيجەلىلىگىن جانە ٴوز دەڭگەيىندە ورىندالىپ جاتقاندىعىن كورسەتەدى، - دەدى قۋانىش قۋانتقان ۇلى. مەرەكەلىك شارادا قورقىت اتا اتىنداعى قىزىلوردا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى "قازاقستان تاريحى" كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى مەرۋەرت اڭساتوۆا تاقىرىپ توڭىرەگىندە بايانداما وقىدى. جاستاردىڭ بويىنا پاتريوتتىق تاربيەنى سىڭىرۋگە باعىت- تالعان بايانداما بارىسىندا ەلدىڭ وتكەنى مەن كەلەشەگىنە قاتىستى ويىن جەتكىزدى. ەلىمىزدىڭ باستى قۇجاتى ساناتالىن اتا زاڭنىڭ مارتەبەسىنە توقتالدى. - اتا زاڭ ٴبىزدىڭ ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ەر- كىندىك بەرەدى.

دامۋ قارقىنىن ٴبىزدىڭ سىر ەلىنەن دە انىق كورۋگە بولادى. وسىدان 25 جىل بۇرىنعى قىزىلوردا مەن قازىرگى كەلبەتى مۇلدەم ەكى بولەك. ٴقازىردىڭ وزىندە ٴبىزدىڭ وبلىس قازاقستان بويىنشا وركەندەپ كەلە جاتقان الدىڭ قاتارلى ايماقتاردىڭ ٴبىرى. مۇنىڭ بارلىعى دا ٴبىزدىڭ بولاشاعىمىزدا دەگەن سەنىمنىڭ بار ەكەندىگىن كورسەتەدى. ال، بولاشاقتىڭ سەنىمىنىڭ نەگىزى ول ٴبىزدىڭ - اتا زاڭىمىز. مىنا وتىرعان جاستار - سەندەر ۇلى دالا ەلىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن ارى قاراي جالعاسىتىرىپ، ونى ماڭگىلىك ەل ەتىپ قالىپتاستىراتىن مۇراگەرىسىڭدەر، - دەدى مەرۋەرت اڭساتوۆا بايانداما سوڭىندا. قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدى- گىنىڭ 25 جىلدىق مەرەكەسىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان كەش ا.توقماعانبەتوۆ اتىنداعى قالالىق مادەنيەت ٴۇيى انشىلەرىنىڭ پاتريوتتىق تاقىرىپتا شىرقالعان كونسەرتتىڭ باعدارلامامەن قورىتىندىلاندى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي