USD 333.25 EUR 352.95 RUB 5.6
استانا:

«قازاگرو» ۇح جىلىجاي قۇرىلىسىن قارجىلاندىرادى

ستەپنوگورسكىدەگى «تەپليچنىە تەحنولوگيي كازاحستانا» جشس جىلىجاي كەشەنى – وتاندىق ٴوندىرىستىڭ ٴبىرى بولىپ سانالادى، ونىڭ وكىلدەرى حالىقارالىق «قازاقستاننىڭ جەمىس-كوكونىس بيزنەسى 2016» كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋدى جوسپارلايدى. فورۋم الداعى 21 قازاندا الماتى قالاسىندا وتەدى، دەيدى baq.kz ٴتىلشىسى.

الاڭى 3،5 گا جانە جوبالىق قۋاتتىلىعى 1800 توننا كەشەن «قازاگرو» ۇلتتىق حولدينگىنىڭ قۇرىلىمىنداعى «قازاگروقارجى» اق قارجىلاندىرۋىمەن 2010 جىلدىڭ سوڭىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن بولاتىن. بۇگىنگى كۇنى قىزاناق وسىرۋگە ارنالعان الاڭ ەسەبىنەن جوبانى 6 گا دەيىن كەڭەيتۋ جانە جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىسىن 3 مىڭ گا دەيىن ۇلعايتۋ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇدان باسقا، جىلىجاي سالات ٴوندىرىسى بويىنشا جاڭا جەلىنى ىسكە قوسادى.

"ستەپنوگورسكىدەگى جىلىجاي – «قازاگرو» ۇلتتىق حولدينگىنىڭ جەلىسى بويىنشا قارجىلاندىرىلعان جانە پايدالانۋعا بەرىلگەن وسىنداي 33 ٴوندىرىستىڭ ٴبىرى. جالپى، قازىرگى ۋاقىتتا حولدينگپەن جابىق توپىراقتا 41 جوبا قارجىلاندىرۋعا ماقۇلداندى، قۇنى 46،5 ملرد. تەڭگە جانە جيىنتىق ٴوندىرىس قۋاتتىلىعى جىلىنا 63 مىڭ جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىسى. ولاردىڭ جالپى الاڭى 147 گا قۇرايدى" - دەلىنگەن حولدينگتىڭ ٴباسپاسوز حابارلاماسىندا.

حولدينگ وتاندىق فەرمەرلەر مەن اگروقۇرىلىمدارعا جەمىس-كوكونىس بيزنەسىن دامىتۋ ٴۇشىن قولداۋدىڭ قارجى قۇرالدارىنىڭ كەڭەيتىلگەن جيىنتىعىن ۇسىنادى.

جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا، حولدينگپەن جىلىجاي شارۋاشىلىقتارىنان باسقا كەلەسى باعىتتارداعى جوبالاردى قارجىلاندىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى، ولار:

- سۋارۋ جۇيەلەرىن قولدانۋ ارقىلى ٴونىم ٴوندىرۋ (قۇنى 19 ملرد. تەڭگەنىڭ 66 جوباسى ماقۇلداندى، جيىنتىق قۋاتى جىلىنا 239 مىڭ توننا جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىسى. سونىڭ ىشىندە 63 جوبا ىسكە قوسىلعان)،

- باۋ-باقشالار قۇرۋ جانە دامىتۋ (قۇنى 6 ملرد. تەڭگەنىڭ 14 جوباسى ماقۇلداندى، جيىنتىق قۋاتى جىلىنا 31 مىڭ توننا جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىسى. بارلىق 14 جوبا پايدالانۋعا بەرىلدى).

- كوكونىس قويماسىنىڭ قۇرىلىسى جانە جاڭارتۋ (16،7 ملرد. تەڭگەنىڭ 44 جوباسى ماقۇلداندى، ٴبىر جولعى ساقتاۋدىڭ جيىنتىق سىيىمدىلىعى 185 مىڭ توننا، ونىڭ 41 جوباسى پايدالانۋعا بەرىلدى).

قارجىلاندىرىلعان وبەكتىلەر جوبالىق قۋاتقا شىعۋ كەزىندە جىلىنا 530 مىڭ توننادان استام جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ٴوندىرىسىن قامتاماسىز ەتۋى جوسپارلانادى.

كوممەنتاريي0

ۆاش كوممەنتاريي بۋدەت وپۋبليكوۆان پوسلە مودەراسيي